Finlands Akademi Finansieringsbeslut 19.10.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2016 Bidrag för anställning som forskardoktor
Antal av projektet: 3
 
Finlands Akademi Finansieringsbeslut  
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Bidrag för anställning som forskardoktor BY
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Arola, Suvi Aalto-universitetet Biorefining of Novel Cellulosics from Forest Fibers 311608 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2018 87 779

Georgiadou, Maria Åbo universitet Cell metabolism and tyrosine phosphorylation as novel regulators of integrin activity. 308502 16.05.2017 01.09.2017 - 16.09.2018 54 763

Santala, Suvi Tammerfors tekniska universitet Synthetic microbial consortia as next-generation cell factories for targeted and efficient lignocellulose valorization (MiCelL) 310135 16.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 133 298