Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 20.02.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 21
 
Suomen Akatemia Rahoituspäätökset  
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori BY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Aalto, Juha A Helsingin yliopisto Topoilmasto, maanpinnan olosuhteet ja ilmakehän palautemekanismit 307761 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 252 177

Aalto, Sanni Itä-Suomen yliopisto Orgaanisen aineksen laatu määrittelee nitraattitypen pelkistysprosessireitin järvissä 310302 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 263 424

Abrego, Nerea Helsingin yliopisto Ympäristömuutoksen vaikutus kasvien ja mykorritsasienten vuorovaikutukseen 308651 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 286 234

Aranko, Sesilja Aalto-yliopisto Vahvempaa hämähäkin silkkiä uusien proteiiniligaatioparien avulla 308772 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 291 521

Arola, Suvi Aalto-yliopisto Uusien selluloosamateriaalien biojalostus metsäteollisuuden kuiduista 311608 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2018 87 779
Arola, Suvi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Uusien selluloosamateriaalien biojalostus metsäteollisuuden kuiduista 326262 16.05.2017 01.09.2018 - 31.08.2020 213 900

Asmala, Eero Helsingin yliopisto Ilmastollisen vaihtelun vaikutus jokiperäisen orgaanisen aineksen biogeokemiallinen prosessointiin rannikkoympäristössä 309748 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 294 366

Atanasova, Nina S Ilmatieteen laitos Ilmakehän mikrobien alkuperä, kukeutuminen ja elinkyky 309570 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 261 109

Georgiadou, Maria Turun yliopisto - 308502 16.05.2017 01.09.2017 - 31.01.2021 253 110

Kujala, Sonja Luonnonvarakeskus Evoluutio männyn (Pinus sylvestris) geeniverkostoissa - implikaatiot puunjalostukselle 309978 16.05.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 229 641

Lintunen, Anna M Helsingin yliopisto Kuoren läpäisevyyden vaikutus puiden menestymiseen muuttuvassa ilmastossa 310375 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 233 977

Loukola, Olli Oulun yliopisto Kognitio ja sosiaalien oppiminen kimalaisilla 309995 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 233 970

Nokelainen, Ossi Joonas Jyväskylän yliopisto Eläinten värivaihtelun kaunis kirjo - Sensoriekologinen lähestymistapa aposemaattisen väripolymorfian ymmärtämiseksi 310406 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 255 834

Rissanen, Aino Ilona Helsingin yliopisto Patogeenisten hantavirusten ja niiden isäntien välistä vuorovaikutusta säätelevät molekyylitason mekanismit 309605 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 295 123

Salonen, Sakari Helsingin yliopisto Piirteet, selittäjät ja äkilliset muutokset lämpimissä interglasiaali-ilmastoissa 310649 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 241 397

Santala, Suvi Tampereen teknillinen yliopisto Synteettiset mikrobikonsortiot seuraavan sukupolven solutehtaina kohdennettuun ja tehokkaaseen lignoselluloosan valorisointiin (MiCelL) 310135 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 290 096

Santangeli, Andrea Helsingin yliopisto Luonnon monimuotoisuuden suojelun uudet näkökulmat maatalousympäristöissä – maailmanlaajuisista prioriteeteista paikallisiin ratkaisuihin 307909 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 238 268

Shishido, Tania Helsingin yliopisto Jäkälien luontaisesti tuottamat yhdisteet 308266 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 254 130

Taipale, Ditte Helsingin yliopisto Kattavia ilmakehä--ekosysteemi-simulaatioita ilmastonmuutosennusteiden kehittämiseksi 307957 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 268 634

Takeda, Akira Turun yliopisto Tulehdusta säätelevien kipuärsykkeiden molekulaarinen tausta 308223 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 261 938

Vidilaseris, Keni Helsingin yliopisto Alkueläinparasiittien ulkokalvoproteiinit uusien lääkemolekyylien kohteina 308105 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 304 654