Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 26.05.2018
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 51
 
Suomen Akatemia Rahoituspäätökset  
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke BY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Ahola, Tero Helsingin yliopisto Virusten kalvomaisten replikaatiokompleksien koostumus, rakenne ja toiminta 307802 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 467 534

Airavaara, Mikko Helsingin yliopisto MANF-proteiinin regeneratiivisten mekanismien selvittäminen ja keskittyminen solustressiin ja iskemiaan. 309489 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 509 229

Auvinen, Petri Helsingin yliopisto Nykyelintarvikkeita pilaavien maitohappobakteeriyhteisöjen puolustusvasteet, restritktiomodifikaatosysteemeistä monimutkaisiin interaktomeihin / Konsortio: CODELAB 307856 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 350 000

Björkroth, Johanna Helsingin yliopisto Nykyelintarvikkeita pilaavien maitohappobakteeriyhteisöjen puolustusvasteet, restritktiomodifikaatosysteemeistä monimutkaisiin interaktomeihin / Konsortio: CODELAB 307855 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 350 000

Blande, James Itä-Suomen yliopisto Haihtuviin yhdisteisiin perustuva viestintä luonnonvaraisissa ja viljellyissä kasveissa: muutuntamekanismit saastuneessa ilmassa 309425 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 529 720

Elomaa, Paula Helsingin yliopisto Mykerökukinnon arkkitehtuurin dynaaminen säätely 310318 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 491 262

Frilander, Mikko Helsingin yliopisto U12-tyypin spliceosomin uudentyyppisten säätelymekanismien identifiointi 308657 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 481 241

Giannakaki, Eleni Ilmatieteen laitos Siitepölyjen reaaliaikainen havainnointi kaukokartoitusmenetelmillä 310312 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 474 409

Heikkinen, Juha Luonnonvarakeskus Malleja järjestettyjen spatiaalisten pistekuvioiden heterogeenisuudelle, kontekstuaalisuudelle ja itse-interaktiolle sekä sovelluksia eläinten liikkumisen analysointiin ja metsien inventointiin / Konsortio: ordSpat 310072 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 350 102

Heikkinen, Sami Itä-Suomen yliopisto TCF7L2-välitteinen geenien säätely ja metaboliaan vaikuttavat säätely-SNP:t 308875 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 508 095

Helander, Marjo Linnea Turun yliopisto Glyfosaatin vaikutus ei-kohde eliöihin 311077 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 515 042

Honkela, Antti Helsingin yliopisto Clostridium botulinum -bakteeri toksiinituotannon laskennallinen mallinnus (COMBOT) 310261 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 538 688

Hotulainen, Pirta Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva Dendriittien okasten aloituksen säätely ja säätelyn merkitys oppimisessa ja aivojen sairauksissa 307735 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 474 873

Johnson, Mark S Åbo Akademi PRD:n kaltaiset homeodomeiiniproteiinit säätelemässä ihmisen elämän alkua – rakenne, toiminta, evoluutio ja ligandien suunnittelu (homeoproteiinit) 308317 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 575 468

Järvinen, Marko Suomen ympäristökeskus Uudet molekyylibiologiset menetelmät paljastavat vesiekosysteemin mikrobien selvittämättömän biodiversiteetin ja sen vasteen vesien tummumiselle (MiDAS-hanke) 311229 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 401 972

Kaila, Lauri Helsingin yliopisto Perhosten räjähdysmäisen lajiutumiskehityksen evolutiivinen tausta 308396 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 312 812

Kangasjärvi, Saijaliisa Turun yliopisto Aineenvaihdunnan säätely kasvien puolustusreaktioissa 307719 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 467 571

Kankaala, Paula Itä-Suomen yliopisto Maaekosysteemeistä peräisin olevan orgaaninen aineksen vaikutukset järvien rantavyöhykkeen ravintoverkkoihin 310450 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 488 230

Karisola, Piia Helsingin yliopisto Muokattujen nanomateriaalien vaikutukset isäntä-mikrobi-vuorovaikutuksiin hiiren iholla ja keuhkoissa 307768 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 513 088

Karonen, Maarit Satu Hellikki Turun yliopisto Ellagitanniinien ja lipidien väliset vuorovaikutukset - molekulaariset näkökulmat, mekanismit ja antimikrobiaaliset vaikutukset 310549 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 472 909

Karvonen, Anssi Jyväskylän yliopisto Ympäristötekijöiden merkitys loisten välisissä vuorovaikutussuhteissa 310632 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 531 207

Kokkola, Harri Ilmatieteen laitos Luonnollisten ja ihmisperäisten aerosolien osuus ilmastovaikutuksiin 308292 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 382 527

Kremp, Anke Suomen ympäristökeskus Kasviplanktonin siemenpankit evoluution dynamiikkaa ja populaatioiden jatkuvuutta säätelevinä geneettisinä varastoina muuttuvassa ympäristössä 310449 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 456 620

Kröger, Björn Helsingin yliopisto Ekologinen rakentaminen biodiversiteetinajajana syvässä ajassa 309422 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 381 186

Kärkönen, Anna Kristiina Luonnonvarakeskus Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin / Konsortio: COCOA 308998 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 206 642

Lindström, Leena Jyväskylän yliopisto Ihmisen aikaansaama stressinsieto ja invaasiokyky 308302 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 516 336

Lohila, Annalea Ilmatieteen laitos Kangasmaametsät alueellisen metaanitaseen säätelijänä: valuma-alueelta globaaliin mittakaavaan / Konsortio: UPFORMET 308511 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 389 151

Master, Emma Aalto-yliopisto Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin / Konsortio: COCOA 308996 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 227 825

Mehtätalo, Lauri Itä-Suomen yliopisto Malleja järjestettyjen spatiaalisten pistekuvioiden heterogeenisuudelle, kontekstuaalisuudelle ja itse-interaktiolle sekä sovelluksia eläinten liikkumisen analysointiin ja metsien inventointiin / Konsortio: ordSpat 310073 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 350 028

Merilä, Juha Helsingin yliopisto Tutkimuksia luonnonpopulaatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä 307943 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 571 720

Männistö, Minna Luonnonvarakeskus Arktisten ympäristöjen pensoittuminen: Ilmaston lämpenemisen vaikutukset maaperän mikrobien elinstrategioihin ja orgaanisen aineksen hajotukseen 310776 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 532 402

Nieminen, Mika Luonnonvarakeskus Jatkuva kasvatus metsäojitetuilla soilla taloudellisesta ja ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta / Konsortio: CCFPeat 310203 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 371 987

Ollikainen, Markku Helsingin yliopisto Jatkuva kasvatus metsäojitetuilla soilla taloudellisesta ja ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta / Konsortio: CCFPeat 310204 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 298 702

Ovaskainen, Otso Helsingin yliopisto Uudet tilastolliset menetelmät yhteisöekologiseen mallintamiseen 309581 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 574 436

Peltoniemi, Krista Luonnonvarakeskus Kangasmaametsät alueellisen metaanitaseen säätelijänä: valuma-alueelta globaaliin mittakaavaan / Konsortio: UPFORMET 308514 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 82 895

Penttilä, Merja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy G1P metabolian prekursorina energiatehokasta metabolianmuokkausta varten (FOSSOK) 309384 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 459 229

Pirttilä, Anna Maria Oulun yliopisto Uuden endosymbioosin vaatimat edellytykset isäntäsolun muokaamiseen (INCELL) 308766 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 526 141

Pouta, Eija Luonnonvarakeskus Tuloslähtöinen maatalouspolitiikka: arvojen pohjalta kohti hyväksyttävyyttä, tehokkuutta ja toteutettavuutta 310205 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 542 559

Repo, Tapani Luonnonvarakeskus Boreaalisten puiden hienojuurten fenologia ja siihen vaikuttavat tekijät muuttuvissa ilmasto-oloissa (RootPheno) 311455 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 547 051

Rivera Baeza, Claudio Helsingin yliopisto Hermosolujen kloriditasapainon muutosten rooli aivojen muovautuvuudessa ja epilepsian kehittymisessä 308265 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 583 472

Sandell, Mari Turun yliopisto Ihmisen makuaistin herkkyys ja moniaistinen ruoan kokeminen 309408 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 496 666

Santala, Ville Tampereen teknillinen yliopisto Biomassan älykäs jalostus monilaji -lähestymistavalla / Konsortio: SBiO 310188 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 413 000

Shimmi, Osamu Helsingin yliopisto Dynamics of morphogenesis and cell-cell communication: from 2D to 3D 308045 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 369 434

Tahvanainen, Teemu Itä-Suomen yliopisto Pohjoisten soiden ekosysteemimuutokset vasteena hydrologisille muutoksille 311655 16.05.2017 01.09.2017 - 31.05.2021 475 675

Tenkanen, Maija Helsingin yliopisto Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin / Konsortio: COCOA 308997 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 250 972

Toivari, Mervi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Biomassan älykäs jalostus monilaji -lähestymistavalla / Konsortio: SBiO 310191 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 287 000

Vainio, Eeva Luonnonvarakeskus Metsien sienivirusyhteisö 309896 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 491 258

Vartiainen, Maria Helsingin yliopisto Aktiinin säätelemän transkription mekanismit lämpöshokkivasteessa 309222 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 530 324

Vasander, Harri T Helsingin yliopisto Trooppisten turvemaiden hajotustoiminnan mikrobiperusta TROPDEC 310194 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 571 016

Virtanen, Tarmo A Helsingin yliopisto Kangasmaametsät alueellisen metaanitaseen säätelijänä: valuma-alueelta globaaliin mittakaavaan / Konsortio: UPFORMET 308513 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 108 276

Yang, Baoru Turun yliopisto Kiraaliset lipidit kiraalisessa ympäristössä: uusi strategia regio- ja enantiospesifiseen maidon ja omega-3-rasvojen tutkimiseen 310982 16.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 526 945