Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.09.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Utlysning: 2018 Flaggskeppsfinansiering för högklassiga och verkningsfulla forskningskluster
Antal av projektet: 10
Finansiering av projektet: 36 000 500 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Flaggskeppsfinansiering för högklassiga och verkningsfulla forskningskluster TUK
 
Erhola, Marina Institutet för hälsa och välfärd Inequalities, Interventions, and New Welfare State / Konsortium: INVEST 320173 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 1 451 870

Hiltunen, Jussi Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Photonics Research and Innovation / Konsortium: PREIN 320168 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 1 750 000

Huomo, Tua Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI) / Konsortium: FCAI 320183 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 828 000

Mäkelä, Kristiina Aalto-universitetet Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI) / Konsortium: FCAI 320181 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 4 130 000
Mäkelä, Kristiina Aalto-universitetet Photonics Research and Innovation / Konsortium: PREIN 320167 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 1 449 000

Siiskonen, Harri Östra Finlands universitet Photonics Research and Innovation / Konsortium: PREIN 320166 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 2 251 450

Suominen, Kalle-Antti Åbo universitet Inequalities, Interventions, and New Welfare State / Konsortium: INVEST 320162 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 6 806 800

Takala, Jarmo Tammerfors universitet, från 2019 Photonics Research and Innovation / Konsortium: PREIN 320165 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 2 800 050

Väänänen, Jouko Helsingfors universitet Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI) / Konsortium: FCAI 320182 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 3 311 000
Väänänen, Jouko Helsingfors universitet iCAN – The Digital Precision Cancer Medicine Platform 320185 08.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 11 222 330