Finlands Akademi Finansieringsbeslut 26.04.2018
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Rådet för strategisk forskning
Utlysning: 2017 RSF 2017 Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, andra steget
Antal av projektet: 18
Finansiering av projektet: 13 585 944 €
 

Namn

Organisation

Projektets titel

Beslutnr

Beslutsdatum
Finansierings
period

Finansiering

RSF 2017 Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, andra steget STN
 
Aitamurto, Tanja Stanford University Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) / Konsortium: BIBU 312796 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 411 849

Helander, Nina Tammerfors tekniska universitet Collaborative remedies for fragmented societies — facilitating the collaborative turn in environmental decision-making / Konsortium: CORE 313016 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 429 609

Herne, Kaisa Tammerfors universitet Participation in Long-Term Decision-Making / Konsortium: PALO 312675 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 884 341

Hiedanpää, Juha Naturresursinstitutet Participation in Long-Term Decision-Making / Konsortium: PALO 312672 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 1 099 992

Jokisipilä, Markku Juhani Åbo universitet Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) / Konsortium: BIBU 312795 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 375 095

Kantola, Anu M Helsingfors universitet Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) / Konsortium: BIBU 312710 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 2 085 775

Litmanen, Tapio Jyväskylä universitet Collaborative remedies for fragmented societies — facilitating the collaborative turn in environmental decision-making / Konsortium: CORE 313015 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 650 000

Maliranta, Mika Näringslivets Forskningsinstitut Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) / Konsortium: BIBU 312711 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 286 002

Moisio, Pasi Institutet för hälsa och välfärd Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) / Konsortium: BIBU 312794 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 426 844

Neuvonen, Aleksi Demos Research Institute Oy Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) / Konsortium: BIBU 312797 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 527 783

Nikunen, Kaarina Tammerfors universitet Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) / Konsortium: BIBU 312713 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 845 061

Peltonen, Lasse Östra Finlands universitet Collaborative remedies for fragmented societies — facilitating the collaborative turn in environmental decision-making / Konsortium: CORE 313013 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 1 093 726

Polsa, Pia Svenska handelshögskolan Collaborative remedies for fragmented societies — facilitating the collaborative turn in environmental decision-making / Konsortium: CORE 313017 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 259 744

Pölönen, Ismo Östra Finlands universitet Collaborative remedies for fragmented societies — facilitating the collaborative turn in environmental decision-making / Konsortium: CORE 313304 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 486 604

Rapeli, Lauri Åbo Akademi Participation in Long-Term Decision-Making / Konsortium: PALO 312676 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 891 073

Saarikoski, Heli Finlands miljöcentral Collaborative remedies for fragmented societies — facilitating the collaborative turn in environmental decision-making / Konsortium: CORE 313014 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 1 180 029

Setälä, Maija Åbo universitet Participation in Long-Term Decision-Making / Konsortium: PALO 312671 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 1 572 658

Waissi, Greta Linnunmaa Oy Collaborative remedies for fragmented societies — facilitating the collaborative turn in environmental decision-making / Konsortium: CORE 313912 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 79 759