Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.09.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för hälsa
Utlysning: 2016 Bidrag för anställning som akademiforskare
Antal av projektet: 2
Finansiering av projektet: 211 097 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Bidrag för anställning som akademiforskare TT
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Junttila, Ilkka Tammerfors universitet Interleukin(IL)-4 and IL-4 receptors in regulation of type 2 immune responses 308048 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2018 100 788

Viiri, Keijo Tammerfors universitet The Epigenetic Reign of Intestinal Homeostasis and Aberrancies therein in Celiac Disease 310011 17.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 110 309