Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 25.05.2019
 
 
 
Päätösvuosi: 2001-2017
Etunimi: Pekka
Sukunimi: Janhunen
Hankkeiden lukumäärä: 6
Hankkeiden rahoitus: 1 158 685 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke LT
 
Janhunen, Pekka Ilmatieteen laitos Sähköpurje- ja plasmajarruefektien numeerinen ja kokeellinen tutkimus avaruusplasmassa (NumExES) 250591 13.06.2011 01.09.2011 - 31.08.2015 678 855

Akatemiatutkijan tutkimuskulut LT
 
Janhunen, Pekka Ilmatieteen laitos Diskreetteihin revontulikaariin liittyvät energiansiirtoprosessit plasmassa 209644 13.01.2004 13.01.2004 - 31.12.2004 3 500

Akatemiatutkijan virat LT
 
Janhunen, Pekka Ilmatieteen laitos Plasman energiansiirtoprosessit, jotka aiheuttavat diskreettejä revontulikaaria 103096 11.04.2003 01.01.2004 - 31.07.2004 32 740

Akatemiatutkijan virka ja tutkimusmääräraha - Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen tmk LT
 
Janhunen, Pekka Ilmatieteen laitos Sovellettu avaruusplasmafysiikka 119420 23.04.2007 01.08.2007 - 31.07.2008 14 590

Kansainvälisten yhteishankkeiden valmistelu/alkuvuosi LT
 
Janhunen, Pekka Ilmatieteen laitos Sähköpurje EU FP7 hakemus (konsortion johtaminen) 135363 29.09.2009 01.10.2009 - 31.12.2009 5 000

Yleiset tutkimusmäärärahat LT
 
Janhunen, Pekka Ilmatieteen laitos Sähköpurjeen tieteelliset sovellukset 121195 17.09.2007 01.01.2008 - 31.12.2011 424 000