Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 16.10.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2017 Yhteishankehaku arktisen tutkimuksen alalla (Suomen Akatemia ja RFBR)
Hankkeiden lukumäärä: 7
Hankkeiden rahoitus: 1 800 000 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Yhteishankehaku arktisen tutkimuksen alalla (Suomen Akatemia ja RFBR) BTY
 
Biasi, Christina Itä-Suomen yliopisto Ensimmäiset askeleet Arktisen alueen typpioksiduulitaseen määrittämiseksi 314630 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 406 447

Bäck, Jaana Helsingin yliopisto Arktisten ekosysteemien vasteet ja sopeutuminen ilmaston muutokseen: mekanismit, reitit ja laikuttaisuus / Konsortio: ClimEco 314798 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 220 299

Donner, Kristian Helsingin yliopisto Jäännemassiaisten silmien sopeutuminen ympäristönmuutoksiin eri aikaskaaloilla 315470 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 99 437

Zilitinkevich, Sergej Ilmatieteen laitos Arktisten ekosysteemien vasteet ja sopeutuminen ilmaston muutokseen: mekanismit, reitit ja laikuttaisuus / Konsortio: ClimEco 314799 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 250 715

Yhteishankehaku arktisen tutkimuksen alalla (Suomen Akatemia ja RFBR) KY
 
Stammler, Florian Lapin yliopisto Asua, työskennellä vai lähteä? Nuoriso - hyvinvointi ja elinkelpoisuus arktisissa (jälki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa Suomessa ja Venäjällä / Konsortio: WOLLIE Youth 314471 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 304 089

Tynkkynen, Veli-Pekka Helsingin yliopisto Asua, työskennellä vai lähteä? Nuoriso - hyvinvointi ja elinkelpoisuus arktisissa (jälki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa Suomessa ja Venäjällä / Konsortio: WOLLIE Youth 314472 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 219 161

Yhteishankehaku arktisen tutkimuksen alalla (Suomen Akatemia ja RFBR) LT
 
Vepsäläinen, Jouko Itä-Suomen yliopisto Biogeeniset amiinit ja terveys arktisessa ilmastonmuutoksessa 315487 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 299 852