Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 19.10.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 46
Hankkeiden rahoitus: 9 400 597 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Alho, Rolle J Helsingin yliopisto Kenen asialla? Vertaileva tutkimus ammattiliittojen suhtautumisesta maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Portugalissa 310470 13.06.2017 01.11.2017 - 31.10.2020 245 632

Andersen, Rune Saugmann Tampereen yliopisto - 311479 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 111 536
Andersen, Rune Saugmann Tampereen yliopisto 2019- - 326651 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 151 867

Braskén, Kasper Åbo Akademi Om antifascismens globalhistoria: Det transnationella civilsamhället, internationella icke-statliga organisationer, och gränsöverskridande identitetspolitik, 1922–1945 309624 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 255 687

Buchholz, Matias Helsingin yliopisto Bubastoksen hiiltyneiden papyrusten julkaisu 309258 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 249 860

Eräsaari, Matti Helsingin yliopisto Aika ja arvo: vertaileva tutkimus 307805 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 236 984

Fernández-Llamazares, Álvaro Helsingin yliopisto Biokulttuurisen suojelun käsitteelliset, menettelylliset ja normatiiviset ulottuvuudet 311176 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 288 534

Gritsenko, Daria Helsingin yliopisto Uusiutuvan energian tulevaisuus Venäjällä 309723 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2017 26 495

Hakulinen, Christian Helsingin yliopisto Mielenterveyshäiriöt ja työmarkkinatulemat - rekisteripohjainen tutkimus 310591 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 295 346

Hast, Susanna Taideyliopisto Kehot sodassa, kehot tanssissa: Rytmi, performanssi ja tunteet suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa 307634 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 245 573

Heikkilä, Jukka-Pekka Aalto-yliopisto Yrittäjyys haastavissa toimintaympäristöissä 307765 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 325 678

Heikkilä, Riie Tampereen yliopisto Kulttuurinen osallistumattomuus nyky-Suomessa. 307756 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 110 365
Heikkilä, Riie Tampereen yliopisto 2019- Kulttuurinen osallistumattomuus nyky-Suomessa. 326763 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 128 226

Humalajoki, Reetta Turun yliopisto Alkuperäiskansojen monikansallinen aktivismi: suvereenisuuden puolustaminen Yhdysvalloissa ja Kanadassa kylmän sodan aikaan, 1953-1975 307740 13.06.2017 01.09.2017 - 17.07.2021 212 345

Jakonen, Teppo Jyväskylän yliopisto Kielenoppimisympäristöjen rakentuminen osallistumisen kautta: vertailevan vuorovaikutustutkimuksen näkökulma 310387 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 266 612

Johansson, Ada Åbo Akademi Alkoholens många ansikten: En naturalistisk studie i den temporala dynamiken över kort tid mellan alkohol och affekt 308856 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 259 702

Jonker-Hoffren, Paul Tampereen yliopisto Työmarkkinapartisipaatio verkostojen kautta? Itsensätyöllistäjät Suomessa ja Alankomaissa 307925 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 105 586
Jonker-Hoffren, Paul Tampereen yliopisto 2019- Työmarkkinapartisipaatio verkostojen kautta? Itsensätyöllistäjät Suomessa ja Alankomaissa 326644 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 137 202

Kallio, Kati Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Moniselitteinen ja sekamuotoinen suullinen poetiikka: ilmaisun rekisterit ja uskon kerrostumat läntisessä Suomessa (1564–1900) 308381 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 233 662

Kautto, Daria Aalto-yliopisto Sosiaaliset näkökohdat poliittisin toimin tuetun maahanmuuttajataustaisen yrittäjyyden taloudellisissa vaikutuksissa 310124 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 318 433

Koivunen, Pia Turun yliopisto Megatapahtumien politiikka. Tutkimus Neuvostoliiton kulttuuridiplomatiasta 1960-80-luvuilla 307864 13.06.2017 01.10.2017 - 30.09.2020 261 416

Lahtinen, Toni Tampereen yliopisto Ympäristöriskit, dystopiat ja myytit nykykirjallisuudessa 310919 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 102 868
Lahtinen, Toni Tampereen yliopisto 2019- Ympäristöriskit, dystopiat ja myytit nykykirjallisuudessa 326557 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 153 817

Lefort, Bruno Tampereen yliopisto Eksistentiaalinen liikkuvuus: kuulumisen politiikka konfliktialueilta Suomeen ja Kanadaan muuttaneiden nuorten diasporassa 308359 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 113 535
Lefort, Bruno Tampereen yliopisto 2019- Eksistentiaalinen liikkuvuus: kuulumisen politiikka konfliktialueilta Suomeen ja Kanadaan muuttaneiden nuorten diasporassa 326764 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 145 944

Leiviskä, Anniina Helsingin yliopisto Demokratia, kasvatus ja inkluusion haaste: kansalaisuuskasvatuksen teorian uudelleenarviointia demokraattisten nyky-yhteiskuntien kontekstissa 308934 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 237 728

Lund, Rebecca Tampereen yliopisto Episteeminen epäoikeudenmukaisuus akatemiassa: Luokka ja sukupuoli feministisessä tiedontuotannossa 310795 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 117 197
Lund, Rebecca Tampereen yliopisto 2019- Episteeminen epäoikeudenmukaisuus akatemiassa: Luokka ja sukupuoli feministisessä tiedontuotannossa 326765 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 163 950

Lutovac, Sonja Oulun yliopisto Opettajaopiskelijoiden kertomien epäonnistumisen kokemusten ymmärtäminen heidän identiteettityönsä kontekstissa "Kerrotut epäonnistumisen kokemukset" 307672 13.06.2017 01.04.2018 - 31.03.2021 236 707

Malecka, Magdalena Helsingin yliopisto Käyttäytyminen, tieto, politiikka. Tieteenfilosofinen näkökulma käyttäytymistieteiden soveltamiseen päätöksenteossa. 308682 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2018 92 410

Malmberg, Jonna Oulun yliopisto Miksi opiskella strategisesti? Prosessianalyysi itsesäätöisestä oppimisesta luonnontieteissä 308809 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 241 522

McMullen, Jake Turun yliopisto Spontaani huomionkiinnittäminen määrällisiin suhteisiin rationaalilukujen kehityksessä 311080 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 252 321

Mäkinen, Katariina Tampereen yliopisto Naisten työ murroksessa: tarkastelussa äitiysblogit 308692 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 105 917
Mäkinen, Katariina Tampereen yliopisto 2019- Naisten työ murroksessa: tarkastelussa äitiysblogit 326562 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 141 912

Neuvonen, Päivi Johanna Helsingin yliopisto Eurooppaoikeus ja voimaantumisen politiikka 309207 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 263 683

Norilo, Vesa-Petri Taideyliopisto Sprezzatura: Ideoista laskennalliseen ääneen 311535 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 249 651

Pankakoski, Timo Helsingin yliopisto Taistelu ja kilpailu: Poliittisen konfliktin käsitteellistyksiä modernissa saksalaisessa poliittisessa ajattelussa 309857 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 268 177

Railo, Henry Turun yliopisto Tietoisen näköhavainnon jatkuvuus ja vakaus 308533 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 260 183

Rauhala, Marika Helsingin yliopisto Uskonnolliset ennakkoluulot kreikkalais-roomalaisessa antiikissa: Hyväksynnän rajat, uskonnollinen identiteetti ja toiseuden kuvat 5.-1. vuosisadalla eaa. 308029 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 265 709

Rautalin, Marjaana Tampereen yliopisto Kansainvälisten politiikan mallien ja suositusten synty: tapaustutkimuksena OECD 307755 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 110 095
Rautalin, Marjaana Tampereen yliopisto 2019- Kansainvälisten politiikan mallien ja suositusten synty: tapaustutkimuksena OECD 326766 13.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 151 773

Salminen, Jenni Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen prosessilaadun ja kasvattajien pedagogisten käytäntöjen pitkittäiset yhteydet lasten varhaisten taitojen kehitykseen 308070 13.06.2017 01.09.2017 - 31.07.2021 256 031

Saramo, Samira Turun yliopisto Kuolema ja suru 'suomalaisen Pohjois-Amerikassa' 308314 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 244 399

Savolainen, Ulla Helsingin yliopisto Kahlitsematon muisti: Yksilöllinen luovuus ja ylirajainen kulttuurinen muisti inkeriläisten omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa 308661 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 261 913

Valtonen, Taarna Oulun yliopisto Monikielisen Inarin paikannimet. Monitieteinen tutkimus paikannimikerrostumista, kielikontakteista ja kielenlainaamismalleista monikulttuurisissa konteksteissa. 308882 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 252 360

Vesa, Juho A Helsingin yliopisto Lobbauksen ja poliittisen vaikutusvallan läpinäkyvyys uutismediassa 309934 13.06.2017 01.09.2017 - 22.09.2020 244 054