Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 21.02.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Terveyden tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 12
Hankkeiden rahoitus: 5 213 820 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija TT
Hakuun liittyvä tiedote
 
Elo, Laura Turun yliopisto Työkaluja proteomien tulkintaan ja hyödyntämiseen lääketieteessä 310561 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Junttila, Ilkka Tampereen yliopisto Interleukiini(IL)-4 ja IL-4 reseptorit tyypin 2 immuunivasteen säätelyssä 308048 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Kerosuo, Laura Helsingin yliopisto Tutkimuksia neuroblastooman syntymekanismien selvittämiseksi kanan alkiomallia hyödyntäen. 310358 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Laakkonen, Eija Jyväskylän yliopisto Keski-ikäisten naisten riski metabolisille toimintahäiriöille: systeeminen ja intrakriininen estrogeeni sekä mikro-RNA:t välittävinä tekijöinä. 309504 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Latvala, Antti Helsingin yliopisto Ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöiden komorbiditeetti: Taustalla olevat mekanismit epidemiologisissa ja kokeellisissa tutkimuksissa 308698 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

McWilliams, Thomas Helsingin yliopisto Mitophagy in hermoston kehittymistä, rappeutuminen ja korjaus 310814 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Noe', Francesco Itä-Suomen yliopisto Vaurioituvatko aivokalvojen imusuonet aivovammassa - paranevatko vaurio ja aivovamman ennuste VEGF-C geeniterapialla? 309479 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Pekkala, Satu Jyväskylän yliopisto Suoliston mikrobit ja aineenvaihdunnalliset sairaudet- synty- ja ehkäisevien mekanismien tunnistaminen sekä personoitujen ravintoon perustuvien hoitomuotojen kehittäminen 308042 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Pylkäs, Katri Oulun yliopisto Uusien geneettisten alttiustekijöiden identifioiminen ja funktionaalinen karakterisointi rintasyövässä 307808 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Rantakari, Pia Turun yliopisto Endoteeli solujen vaikutus sikiökautisten valkosolujen liikenteeseen. 310868 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Viiri, Keijo Tampereen yliopisto Ohutsuolen kantasoluista kypsäksi suoleksi ja epigeneettiset häiriöt keliakiassa 310011 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Voutilainen, Merja Helsingin yliopisto CDNF:n ja CDNF-johdannaisten tehon ja annostelun optimointi kokeellisissa ALS-tautimalleissa – kohti kliinisiä kokeita 309708 17.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485