Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 12.12.2018
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 21
Hankkeiden rahoitus: 8 667 975 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija KY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Ampuja, Marko Tampereen yliopisto Informaatioteknologioita koskevien innovaatiodiskurssien konjunkturaaliset muutokset 309299 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Hakola, Outi Helsingin yliopisto Hyvää kuolemaa rakentamassa: saattohoito dokumenttielokuvissa 308263 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Hautsalo, Liisamaija Taideyliopisto Tasa-arvon käytännöt suomalaisessa oopperassa 308705 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Hoegaerts, Josephine Helsingin yliopisto Auktoriteetin ääni. Vallan ja identiteetin artikuloiminen Ranskan ja Ison-Britannian parlamenteissa 1830-1914 308941 05.05.2017 01.09.2017 - 28.02.2018 43 449

Joronen, Mikko Tampereen yliopisto Prekaarisuuden voima: hallinnan ja vastarinnan jokapäiväisyys miehityllä Länsirannalla 308228 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Kauhanen, Tuukka Helsingin yliopisto Toisen Samuelin kirjan Septuaginta 308512 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Konttinen, Hanna Helsingin yliopisto Psykososiaalisten tekijöiden yhteydet syömiskäyttäytymiseen, painonhallintaan ja elämänlaatuun - Yksilöllistetty terveellisen syömisen edistäminen 309157 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Laine, Matias Tampereen yliopisto Kohti kestävää kehitystä? Yritysvastuuraporttien merkitys yhteiskunnassa. 309884 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Leppäaho, Tanja Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teoria perheyritysten kansainvälistymisprosessista: polut ja verkostot 308667 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Lipkin, Sanna Oulun yliopisto Uusia näkökulmia lapsuuteen Suomessa (1600–1900) – Hauta-asu lapsen aseman määrittelijänä 309607 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Losada Fraga, Fernando Helsingin yliopisto Euroopan velkayhteisö: muodostuminen, institutionalisaatio ja legitimaatio 307781 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Lujala, Päivi Oulun yliopisto Avoimuus, identiteetti ja arvokkaiden luonnonvarojen hallinta 309206 05.05.2017 01.12.2017 - 31.08.2022 412 760

Lähteenmäki, Vili Helsingin yliopisto Minuuden konstituutio Kartesiolaisessa ja Lockelaisessa ajattelussa 308147 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Mathies II, Charles Frederick Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen oppimistulosten liikkuvuus ja muuttoliike 310508 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Peltola, Mikko Tampereen yliopisto Vanhemmaksi syntyminen: Sensitiivisyys vauvasignaaleille raskausaikana ja sensitiivisyyden yhteydet postnataaliseen kehitykseen 307657 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Peteri, Virve Tampereen yliopisto Turhaa ergonomiaa? Ergonomisen tiedon ja käytännön biografia Suomessa 308707 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Saaritsa, Sakari Helsingin yliopisto Hyvän kehien takana: Inhimillisen kehityksen uutta taloushistoriaa Suomessa 1800- ja 1900 -luvulla 308881 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Silvennoinen, Oula T Helsingin yliopisto Suomi ja Lopullinen ratkaisu: valtio, hallinto ja historiakulttuuri kansanmurhan periferiassa 307702 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Simko, Juraj Helsingin yliopisto Joustava puhe: prosodisen vaihtelun valjastaminen 309575 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Toivanen, Juhana Jyväskylän yliopisto Poliittinen eläin keskiajan ja renessanssin filosofiassa 1250-1600 310490 05.05.2017 01.03.2018 - 31.08.2022 391 036

de Bloom, Jessica Tampereen yliopisto Saada vapaa-aika toimimaan:Vapaa-ajan aktiivinen käyttö keinona palautua stressaavasta työstä 308718 05.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485