Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 21.02.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 13
Hankkeiden rahoitus: 5 648 305 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija BY
Hakuun liittyvä tiedote
 
Arnaud, Praplan Ilmatieteen laitos Reactivity of forest air and tree emissions 307797 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Calhim, Sara Jyväskylän yliopisto N/A 309316 27.04.2017 01.09.2017 - 31.03.2023 434 485

Hartung, Henrike Helsingin yliopisto Syntymän ja varhaiskehityksen aikainen stressi psykiatrisille sairauksille altistavana tekijänä: aivojen serotoniinijärjestelmän merkitys 310765 27.04.2017 01.09.2017 - 31.12.2022 434 485

Hepojoki, Jussi M Helsingin yliopisto Pakoilu immuunipuolustukselta: Arenaviruksien ratkaisu jatkuvan infektion aikaansaamiseen ja lajirajojen ylitykseen? 308613 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Hultman, Jenni Helsingin yliopisto Arktisten mikrobiyhteisöjen rakenne ja toiminta sekä tuntemattomien toimintojen selvittäminen 308128 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Ihalainen, Teemu Olavi Tampereen yliopisto Mekaaniset voimat epiteelissä - missä solubiologia kohtaa biofysiikan 308315 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Jouhten, Paula Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Resurssien jakautumisen ohjaaminen soluissa 310514 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Kallio, Eva Oulun yliopisto Puutiasvälitteiset taudinaiheuttajat luonnonpopulaatioissa - määräävät tekijät 310104 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Karell, Patrik Yrkeshögskolan NOVIA Eko-evolutionär dynamik i tid och rum i respons till miljöförändringar 309992 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Kekäläinen, Jukka Itä-Suomen yliopisto Ihmisen sukususolujen yhteensopivuuden molekulaarinen ja immunologinen perusta 308485 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Malinen, Anssi Turun yliopisto Miten RNA-polymeraasi I aloittaa geeniluennan? 307775 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Mäkelä, Miia R Helsingin yliopisto Kasvibiomassan hajotuksen säätely valkolahottavilla kantasienillä 308284 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Nevalainen, Liisa Helsingin yliopisto UV säteilyn ja orgaanisen aineksen vaihtelut vuoristojärvissä sedimenttien heijastamana 308954 27.04.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485