Finlands Akademi Uppgifter 19.10.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Bidrag för anställning som forskardoktor TT
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Surakka, Ida L HY Revealing genetic architecture of dyslipidemias and lipid traits utilizing next generation sequencing data 298149 20.06.2016 01.09.2016 - 31.07.2017 99 182

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.