Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Antarktisforskning BY
 
Watts, Phillip OY Gene flow, adaptation and speciation in Antarctic octopus: consequences of climate change. 305532 26.09.2016 01.01.2017 - 31.12.2018 269 299

Antarktisforskning LT
 
Hyyppä, Juha FGI GRAVLASER - Improved absolute-gravity measurements in the Antarctic 305867 26.09.2016 01.01.2017 - 31.12.2020 590 340

Luttinen, Arto HY Volatiles and large volcanic eruptions 305663 26.09.2016 01.01.2017 - 31.12.2020 312 458

Usoskin, Ilya OY Cosmic Rays in the Polar Atmosphere: Exploration (CRIPA-X) 304435 26.09.2016 01.01.2017 - 31.12.2020 141 048

Vihma, Timo IL Antarctic Meteorology and Snow Research: from Process Understanding to Improved Predictions (ASPIRE) 304345 26.09.2016 01.01.2017 - 31.12.2020 656 636

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.