Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Bidrag för anställning som akademiforskare TT
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Piitulainen, Harri AALTO Proprioception in sensorimotor integration in health and disease 296240 25.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 197 669

Würtz, Peter HY Metabolomic signatures of cardiovascular risk factors and pharmacotherapy 312477 25.05.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 88 266
OY Metabolomic signatures of cardiovascular risk factors and pharmacotherapy 294834 25.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2016 27 486

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.