Finlands Akademi Uppgifter 19.10.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Bidrag för anställning som forskardoktor BY
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Aykanat, Tutku TY Eco-evolutionary genetics: Investigating the population dynamics and evolution of Atlantic salmon in a changing world 296676 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2017 81 669

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.