Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Akademiprojektsbidrag BY
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Saikkonen, Kari LUKE Heritability of adaptive fescue traits in changing climate 295976 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2018 245 376

Sanches Ribeiro, Andre TTY Single cell studies of transcription regulation and dynamics of small genetic circuits in Escherichia coli. 295027 24.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 236 989

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.