Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

För inbjudna sökande: pilotprogram för riskprojekt (forskningsrådet för hälsa) TT
 
Andressoo, Jaan-Olle HY 3'UTR -based regulation of neurotrophic factors as a novel tool to understand neuronal function and find treatment for Parkinson's disease 294321 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 159 245

Balic, Anamaria HY Generation of tooth enamel and whole teeth from stem cells in vitro and in vivo 294322 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 118 447

Huttunen, Kristiina Maria UEF Targeted and Controlled Release Prodrugs of Neuroprotective Agents 294229 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 143 350

Kontturi, Leena-Stiina HY Light triggered and pH sensitive liposomes with gold nanoparticles for posterior eye drug delivery 294315 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 119 512

Kuure, Satu HY Receptor tyrosine kinase signaling in the development of kidney and lower urinary tract system 294243 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 159 283

Lou, Yan-Ru HY Stem cell-derived, three-dimensional liver: the missing link in drug discovery (SC-Liver) 294194 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 143 557

Sahlgren, Cecilia ÅA Spatial control of the Notch ligand Jagged in vascular tissue homeostasis and tumorigenesis 294313 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 160 000

Verschuren, Emmy HY Modelling Lung Tumour Cell Signalling Network Sensitivities 294333 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 159 403

Viitala, Tapani HY Real-time label-free cell based in vitro models for mechanistic understanding of emerging nanomedicines 294309 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 159 282

Välimäki, Maritta TY The effectiveness of user-driven intervention to manage patient violence in mental health services 294298 02.09.2015 02.09.2015 - 31.12.2016 160 000

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.