Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

RSF 2015 Jämlikhet i samhället STN
 
Alasuutari, Maarit JY FINNISH CHILDCARE POLICIES: IN/EQUALITY IN FOCUS (CHILDCARE) 293049 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 2 150 000

Jyrkinen, Marjut HY Social and Economic Sustainability of Future Worklife: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland (WEALL) 292883 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 061 048

Niemelä, Mikko TY Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) 293103 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 4 470 000

Pekkarinen, Tuomas VATT Preventing social exclusion: What works and why? 293445 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 2 372 000

Tuomala, Matti Veikko Juhani TAY Work, Inequality and Public Policy 293120 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 2 950 000

Westerlund, Heidi UNIART Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality 293199 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 933 000

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.