Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

RSF 2015 Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland STN
 
Aalto, Pami TAY Transition to a resource efficient and climate neutral electricity system (EL-TRAN) 293437 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 220 000

Haapala, Jari IL SmartSEA - Gulf of Bothnia as Resource for Sustainable Growth 292985 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 660 000

Peltola, Heli UEF Sustainable, climate-neutral and resource-efficient forest-based bioeconomy (FORBIO) 293380 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 220 000

Pihlanto, Anne LUKE Novel protein sources for food security and climate 293045 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 550 000

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.