Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

RSF 2015 Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring STN
 
Kaartinen, Harri FGI Competence-Based Growth Through Integrated Disruptive Technologies of 3D Digitalization, Robotics, Geospatial Information and Image Processing/Computing – Point Cloud Ecosystem 293389 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 499 665

Kyrki, Ville AALTO Robots and the Future of Welfare Services 292980 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 144 809

Lovio, Raimo AALTO Smart Energy Transition - Realizing its potential fos sustainable growth for Finland's second century 293405 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 318 207

Mäntylä, Martti AALTO Digital Disruption of Industry 292889 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 668 412

Salo, Ahti AALTO Platform Value Now: Value capturing in the fast emerging platform ecosystems 293446 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 096 768

Svento, Rauli OY Cloud Computing as an Enabler of Large Scale Variable Distributed Energy Solutions 292854 12.10.2015 01.05.2015 - 31.12.2017 3 182 091

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.