Finlands Akademi Uppgifter 19.10.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Akademiforskare TT
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Anttonen, Mikko HYKS Non-invasive biomarkers to facilitate individualized treatment of ovarian and endometrial cancer 287499 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2016 115 863

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.