Finlands Akademi Uppgifter 19.10.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Akademiforskare BY
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Nymark, Soile TTY Novel Roles for Ion Channels in Retinal Pigment Epithelium and Visual Function 287287 23.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 285 578

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.