Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Akademiprojekt BY
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Hytönen, Vesa TAY Adaptation of talin conformation to mechanical stress – Implications in mechanosignaling and cellular differentiation 290506 11.05.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 338 785

Primmer, Craig TY The molecular mechanisms of rapid thermal adaptation in a European grayling meta-population 287342 11.05.2015 01.09.2015 - 30.04.2020 605 405

Silvennoinen, Olli TAU Molecular mechanisms of cytokine signaling: Focus on JAK kinases and regulatory protein SND1 326389 11.05.2015 01.01.2019 - 31.08.2019 198 127
TAY Molecular mechanisms of cytokine signaling: Focus on JAK kinases and regulatory protein SND1 287573 11.05.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 362 964

Vornanen, Matti UEF Physiological temperature adaptation of arctic marine fishes 288386 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 595 387

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.