Finlands Akademi Uppgifter 17.01.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

FIRI 2014 ESFRI, inbjudna sökande TIK
 
Jalanko, Anu THL Coordination of BBMRI.fi - Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Finland / Konsortium: BBMRI.fi Coordination 292506 10.02.2015 10.02.2015 - 31.12.2015 249 900

Kallioniemi, Olli HY Coordination of the European Infrastructure for Translational Medicine EATRIS in Finland 292223 19.12.2014 01.01.2015 - 07.11.2018 1 064 000

Lindén, Krister HY FIN-CLARIN-INVEST2 – Upgrading Common Language Resources and Technology for CLARIN in Finland / Konsortium: Kielipankki 292260 19.12.2014 01.01.2015 - 28.02.2017 973 658

Nyrönen, Tommi CSC ELIXIR Finland node - European life science infrastructure for biological information 292265 19.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2018 2 000 000

Pursula, Antti CSC FIN-CLARIN-INVEST2 – Upgrading Common Language Resources and Technology for CLARIN in Finland / Konsortium: Kielipankki 292262 19.12.2014 01.01.2015 - 28.02.2017 426 342

Salminen-Mankonen, Heli TY Coordination of BBMRI.fi - Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Finland / Konsortium: BBMRI.fi Coordination 292507 10.02.2015 01.02.2015 - 31.12.2015 69 994

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.