Finlands Akademi Uppgifter 19.10.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Akademiforskare TT
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Greco, Dario HY EFFECT OF NANOMATERIALS ON THE RESPIRATORY SYSTEM: AN INTEGRATIVE GENOMIC APPROACH. 307120 14.05.2014 01.05.2016 - 30.04.2017 86 938
TAY EFFECT OF NANOMATERIALS ON THE RESPIRATORY SYSTEM: AN INTEGRATIVE GENOMIC APPROACH. 314261 14.05.2014 01.05.2017 - 31.12.2018 141 036
TTL EFFECT OF NANOMATERIALS ON THE RESPIRATORY SYSTEM: AN INTEGRATIVE GENOMIC APPROACH. 275151 14.05.2014 01.01.2015 - 30.04.2016 100 993

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.