Finlands Akademi Uppgifter 19.10.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Akademiforskare BY
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Koho, Karoliina HY Microbiology: the missing link in benthic foraminiferal ecology 278827 20.03.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 376 554

Pentikäinen, Ulla JY The regulation mechanisms of filamins’ physiological functions 277826 20.03.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 268 602

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.