Suomen Akatemia Tiedot 20.02.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Inno Indigo ERA-Net Energy 2016, kutsuhaku BY
 
Marjamaa, Kaisa VTT OY Intian sienikantojen inhibitiota kestävät ja lignoselluloosaa hajottavat entsyymit 311971 01.12.2016 01.04.2017 - 31.08.2020 341 557

Pappinen, Ari UEF Tehokkaiden biomassan muuntoreittien kehittäminen biopolttoaineiden tuotantoon ja käyttöön (CONVER-B) 311972 01.12.2016 01.04.2017 - 30.09.2020 291 185

Shurpali, Narasinha UEF Kokonaisvaltaiset prosessit ja käytännöt puhtaalle energialle biotalouden strategioiden vahvistamisessa 311970 01.12.2016 01.04.2017 - 30.09.2020 339 019

Inno Indigo ERA-Net Energy 2016, kutsuhaku LT
 
Eskola, Arkke Johannes HY Kohti korkeampia hyötysuhteita ja matalampia päästöjä Intia-peräisiä bio-polttoaineita käyttäen: Ennustavan, validoitua ja yksinkertaistettua palamisen kinetiikkaa käyttävän CFD-mallin kehittäminen laite-kokoluokan sovelluksiin 311967 01.12.2016 01.04.2017 - 31.12.2020 333 872

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.