Suomen Akatemia Tiedot 22.07.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

ERA-Net LAC Energy 2016, kutsuhaku BTY
 
Liimatainen, Henrikki OY Vihreään teknologiaan perustuva viljelykasvien sivutuotteiden biojalostamokonsepti 311974 01.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2019 201 487

Richard, Peter VTT OY Sitrushedelmien prosessointijätteen biojalostus 311958 01.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2019 200 000

Tammelin, Tekla VTT OY Jäännösbiomassan arvouttaminen uudenaikaisiksi 3D-materiaaleiksi - ValBio3D 311973 01.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2019 175 004

ERA-Net LAC Energy 2016, kutsuhaku LT
 
Makkonen, Lasse VTT OY Pienten tuulivoimaloiden optiomointi ja markkinakehitys 311987 01.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2019 197 391

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.