Suomen Akatemia Tiedot 22.07.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

ERANet LAC Ecosystem-based adaptation and resilience (Topic 01), kutsuhaku BTY
 
Kozlov, Mikhail TY Maantieteellinen vaihtelu maan käytön muutosten vaikutuksissa ekosysteemin vakauteen 311929 29.11.2016 01.01.2017 - 31.12.2019 346 670

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.