Suomen Akatemia Tiedot 21.02.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija TT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Kanninen, Katja UEF Transmitofagia: avain ikääntymiseen ja hermosolurappeumaan? 295425 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Kauppinen, Anu UEF Silmänpohjan ikärappeumaan liittyvä inflammasomiaktivaatio ja sen säätely 297267 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Kettunen, Johannes OY Kuolleisuuden riskimarkkereiden molekulaarinen tausta ja kliinisen hyödyn arviointi 297338 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Kinnunen, Tuure UEF Autoreaktiivisten auttaja-T-solujen rooli ihmisen tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä 296659 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Kivelä, Riikka HY Endoteelisolujen sekretomi sydämen toiminnan säätelyssä 297245 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Malm, Tarja UEF Neuroinflammaation säätely ei-koodaavien RNA molekyylien avulla Alzheimerin taudissa 298071 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Mattila, Pieta TY Solutukiranka lymfosyyttien aktivaatiossa: reseptorisignaloinnista immuunivasteeseen 296684 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Ollikainen, Miina HY Lihavuuden epigenetiikka 297908 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Piitulainen, Harri AALTO Proprioseptiikka aivojen sensorimotorisessa integraatiossa—terveillä, CP lapsilla ja kuntoutuvilla aivohalvauspotilailla 296240 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Tolppanen, Anna-Maija UEF Hoidon vaikuttavuuden arviointi terveydenhuollon toimintarutiineissa kertyvän tiedon avulla 295334 25.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Würtz, Peter HY Metabolomic signatures of cardiovascular risk factors and pharmacotherapy 312477 25.05.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 88 266
OY Metabolomic signatures of cardiovascular risk factors and pharmacotherapy 294834 25.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2016 27 486

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.