Suomen Akatemia Tiedot 21.04.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Björne, Jari TY Yleistetyt semanttiset verkot biotieteellisessä tekstinlouhinnassa 295591 09.05.2016 01.01.2017 - 31.12.2019 250 000

Brandner, Kay AALTO Kvanttihyppyjen termodynamiikkaa 296073 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 248 875

Chen, Ke TTY Tuhansien visuaalisten kategorioiden oppiminen syvillä attribuuteilla 298700 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2018 162 541

Destino, Giuseppe OY Samanaikaisen paikantamisen ja tietoliikenteen perusteet 298781 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 269 003

Hakkarainen, Teemu Valtteri TTY Nanolankoihin perustuvat valonlähteet piifotoniikan sovelluksiin 294630 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 280 724

Heinonen, Jari LTY Arvokkaiden kemikaalien talteenotto sellun tuotannon sivuvirrasta 298548 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 260 050

Heinonen, Markus AALTO Seuraavan sukupolven tilastollinen oppiminen synteettisten entsyymien muokkaukseen 299915 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 255 517

Hyttinen, Antti HY Syy-seuraussuhteiden analyysi seuraavan sukupolven graafisilla todennäköisyysmalleilla 295673 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 237 670

Hänninen, Timo HY Dyadista harmonista analyysiä kärjessä: kahden painon normiepäyhtälöt ja niiden sovellukset osittaisdifferentiaaliyhtälöihin sekä mediaaniheilahteluhajotelmat 297929 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 233 710

Ilmavirta, Joonas Jani Petteri JY Sädetomografiaa Maapallon kuvantamiseen 295853 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 259 068

Iosifidis, Alexandros TTY Ihmistoimien tunnistus liikkuvissa kohtauksissa 295854 09.05.2016 01.09.2016 - 31.07.2017 106 340

Jääskeläinen, Pekka TTY Ohjelmoitava Logiikka Käyttöön Pilvessä 297548 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 284 704

Klodowski, Adam LTY Joustavan monikappaledynamiikan soveltaminen selkärankaisten tuki- ja liikuntaelinten analysointiin biologis-paleontologisessa tutkimuksessa 297385 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 256 190

Kopra, Kari TY Korvaamaton guanosiinitrifosfaatti: GTP:n ja GTP:hen liittyvien entsyymien havainnointi erotusvapaita luminesenssiin perustuvia määritysmenetelmiä käyttäen 296225 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 234 351

Kuisma, Mikael JY Kohti nanokoon orgaanisia aurinkokennoja: Kuumat varauksen kuljettajat ja varausten erkaantuminen funktionalisoiduissa plasmonisissa nanohiukkasissa 295602 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 231 385

Kukko, Antero FGI Monikanavainen henkilökohtainen laserkeilaus automaattiseen ympäristön kartoitukseen 300066 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 240 115

Lagerspetz, Eemil HY UbiSpark: Älypuhelinten ja IoT-laitteiden käyttö pilvilaskentaan 297741 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 254 458

Lehmusto, Juho ÅA Nya infallsvinklar vid forskning av korrosionsmekanismer i industriella högtemperaturprocesser; [NoCoMeIn] 296435 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 260 605

Lisak, Grzegorz ÅA Elektrokatalytisk reduction av CO2 till CO över guld-nanopartiklar i ett tredimensionellt nätverk 295019 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 249 939

Manninen, Venla TTY Metalliset LSPR ja funktionaaliset 3D puolijohde nanorakenteet fotokatalyysin tehostamiseksi 296113 09.05.2016 01.09.2016 - 08.10.2017 71 742

Martin, Floran AALTO magnetomekaanisen maallin kytkeminen valmistusprosessiin 297345 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 268 306

Messo, Tuomas TTY Harmonisen resonanssi-ilmiön estäminen uusiutuviin energiamuotoihin perustuvassa sähköverkossa 297054 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 283 989

Nordman, Maaria FGI Fennoskandian maiseman kehitys: GIA-mallinnuksen haasteiden ratkaisu 296626 09.05.2016 01.09.2016 - 07.02.2020 219 809

Osmane, Adnane AALTO Van Allenin säteilyvyön elektronien kiihdytys sähkömagneettisten aaltojen avulla 297688 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 225 925

Paunonen, Lassi TTY Puoliryhmien stabiilisuus ja ääretönulotteisten järjestelmien robusti säätö 298182 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 280 106

Peltola, Petteri LTY Hapenkantajapoltossa käytettävien, yhdistettyjen leijukerrosreaktoreiden dynaaminen mallinnus 297485 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 266 974

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 21.04.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Peräntie, Jani OY Ferrosähköisten domeenien mekaaninen kontrollointi - kohti sopeutuvia nanoelektronisia laitteita 298409 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 253 223

Preis, Maren ÅA 3-dimensionellt printade läkedmedel 297293 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 238 554

Puttreddy, Rakesh JY Halogeenisidos: vahva ja luotettava vaihtoehto koordinaatiosidokselle 298817 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 248 100

Reponen, Mikael JY Eksoottisten hopen ytimien tarkkuusmassamittauksia sekä laserresonanssi-ionisaatiospektroskopiaa. 296323 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 237 481

Rissanen, Matti Petteri HY Itseoksidaatiosta itsesyttymiseen - Kohti puhtaampaa ympäristöä orgaanisten kaasufaasikemian ymmärryksen avulla 299574 09.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 192 933
TAU Itseoksidaatiosta itsesyttymiseen - Kohti puhtaampaa ympäristöä orgaanisten kaasufaasikemian ymmärryksen avulla 326948 09.05.2016 01.01.2019 - 31.08.2019 52 993

Rutanen, Chiara UEF o-Aminofenolioksidaasien ja katekolioksidaasien rakenteen ja toiminnan tutkiminen spesifisten biosensoreiden kehittämiseksi 297314 09.05.2016 01.09.2016 - 09.07.2020 239 429

Salmi, Tiina TTY QuenchCirCol - Quench-suojauksen suunnittelu suprajohtaville magneeteille tulevaisuuden hiukkaskiihdyttimissä 295185 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 187 771

Salovaara, Antti HY Vuorovaikutustason teoria IT-käyttäjien luovasta uusien käyttötarkoitusten keksimisestä 298879 09.05.2016 01.09.2016 - 09.09.2018 170 254

Savela, Risto ÅA Biologisesti aktiivisten fuusiotuneiden heterosyklien katalyyttinen valmistus käyttäen entsyymejä ja organometalliyhdisteitä. 295364 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 256 191

Sipponen, Mika AALTO Ligniinipohjaisten funktionaalisten materiaalien skaalattava valmistus teollisia sovelluksia varten 296547 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 280 616

Sliz, Rafal OY Kahvirengasilmiötä kesyttämässä - tehostetun termokontrollin käyttö ohutfilmien nanokuvioinnissa 296890 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 266 663

Tyynelä, Jani K IL Jää- ja sekapilvien luonnehdinta käyttäen hyväksi lidar-tutka synergiaa monitaajuus- ja kaksoispolarisaatiomittauksissa 298741 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 219 759

Törmä, Ilkka TY Tiilityksien rakenne ja virheensieto-ominaisuudet 295095 09.05.2016 01.09.2016 - 06.07.2020 210 761

Wang, Haichao AALTO Yhdyskuntien älykäs hybridi energiajärjestelmä 299186 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 250 642

Yli-Juuti, Taina UEF Hiukkasfaasin prosessien rooli ilmakehän nanohiukkasten kasvussa ja ilmastovaikutuksessa 299544 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 258 281

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.