Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Björninen, Toni TAU Edistyksellistä suurtaajuusteknologiaa ja energiatehokkaita menetelmiä ihmiskehoa aistiviin langattomiin järjestelmiin 326498 09.05.2016 01.01.2019 - 31.08.2021 241 233
TTY Edistyksellistä suurtaajuusteknologiaa ja energiatehokkaita menetelmiä ihmiskehoa aistiviin langattomiin järjestelmiin 294616 09.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 193 252

Eronen, Tommi JY Tarkkuusmassamittauksia erittäin matalien Q-arvojen määrittämiseksi mahdollisista kandidaattiytimistä neutriinojen tutkimiseen 295207 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Fordell, Thomas VTT OY Ultrastabiilit laserit ja optiset tarkkuussuotimet 296476 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Granvik, Mikael HY Näkymättömän ymmärtäminen - Gaia satelliitti, asteroidien sisäinen olemus ja pienet päävyöhykkeen asteroidit 299543 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Heinola, Kalle J HY Materiaalisäteilytystä äärimmäisissä olosuhteissa: fuusio-olosuhteet seuraavan sukupolven ITER-koereaktorissa (EXMAT) 297866 09.05.2016 01.01.2017 - 30.04.2019 202 760

Heinonen, Jussi S HY Osittaisen sulamisen prosessit kerrosintruusioiden kontaktivyöhykkeissä 295129 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Liimatainen, Henrikki OY Bionanokemikaalit - Tutkimus selluloosananofibrillien ominaisuuksista ja toiminnasta vesikemikaaleina 298295 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Mansell, Rhodri AALTO Spin-rajapintojen ohjelmointi sähkökenttien avustuksella 295269 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Martikainen, Henri HY Geometrinen ja dyadinen harmoninen analyysi: yleiset mitat ja suoristuvuus 294840 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Matikainen, Marko LTY Cosserat elementtien kehitys pehmeiden kudosten hybridimalleihin monikappaledynamiikassa. 299033 09.05.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 434 485

Myllymäki, Mari LUKE Laskennallisten tilastollisten menetelmien kehittäminen spatiaalisten ja spatiotemporaalisten pistekuvioaineistojen analysointiin 295100 09.05.2016 01.09.2016 - 18.06.2022 434 485

Nieminen, Jaakko AALTO Monikohteinen transkraniaalinen magneettistimulaatio 294625 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Oksanen, Jani AALTO Laskennallisista malleista puhtaisiin energiaratkaisuihin ja kestävään kehitykseen 297853 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Patanen, Minna OY Vapaasti leijuvien nanomateriaalien karakterisointi uudenaikaisia säteilylähteitä käyttäen 296338 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Saksala, Timo TAU Edistyneiden kallionporaustekniikoiden monifysiikkamallinnus 326479 09.05.2016 01.01.2019 - 31.08.2021 244 746
TTY Edistyneiden kallionporaustekniikoiden monifysiikkamallinnus 298345 09.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 189 739

Salminen, Nelli AALTO Tilakuulon moniaistilliset aivomekanismit 296751 09.05.2016 01.09.2016 - 15.08.2019 190 089

Sariola, Veikko TAU Tahmeat ja pehmeät robottikädet 326477 09.05.2016 01.01.2019 - 03.11.2021 253 381
TTY Tahmeat ja pehmeät robottikädet 299087 09.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 181 104

Sharma, Vivek HY Mitokondrion entsyymien molekylaarisen toimintamekanismin laskennallinen tutkimus, ja näiden entsyymien rooli terveydessä ja sairauksissa 294652 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Silaev, Mikhail JY Spin-kinetiikka suprajohteissa ja topologisissa supranesteissä 297439 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Sipilä, Mikko HY Kaasu-hiukkas-muuntuma molekyylitasolla. 296628 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Suihkonen, Sami AALTO Kidevirheiden aiheuttamat hajoamismekanismit nitridipuolijohdekomponenteissa. 297916 09.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Virkki, Johanna TAU Uudenlaisia valmistusmenetelmiä ja –materiaaleja puettavien passiivisten langattomien sensoreiden kehitykseen 326475 09.05.2016 01.01.2019 - 31.08.2021 240 885
TTY Uudenlaisia valmistusmenetelmiä ja –materiaaleja puettavien passiivisten langattomien sensoreiden kehitykseen 294534 09.05.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 193 600

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.