Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Ahola, Jero LTY Mikrobiöljyjen ja -protetiinien tuottaminen sähköavusteisesti käyttämällä ilmaa raaka-aineena / Konsortio: MOPED 295866 10.06.2016 01.09.2016 - 30.08.2020 279 776

Airaksinen, Anu HY Esikohdennetut radiolääkeaineet kuvantamiseen (PRERAPHA) 298481 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 491 519

Aura, Tuomas AALTO Secure Connectivity of Future Cyber-Physical Systems / Konsortio: SECUREConnect 296693 10.06.2016 01.09.2016 - 30.08.2020 303 396

Brink, Anders ÅA Uusia näkökulmia laihan kaasuseoksen syttymiseen / Konsortio: AA-Lean 297250 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 202 966

Deska, Jan AALTO Enzymer som katalysatorer i icke-naturliga syntetiska transformationer 298250 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 567 132

Elbahri, Mady AALTO The "Bioshell" Concept: Shellosomes and plasmonic biomaterials with bio-inspired functions 296636 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 568 173

Eskola, Arkke Johannes HY Criegee-radikaalien unimolekulaarinen reaktiokinetiikka; aikaerotteisen, laajakaistaisen ontelotehosteisen absorptio-spektrometrin rakentaminen ja käyttö Criegee-radikaalien suoriin lämpötilasta riippuviin kinetiikan mittauksiin 298910 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 554 844

Eskola, Kari JY Partonijakaumat ja QCD-aine LHC:n ydintörmäyksissä 297058 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 581 000

Fabritius, Timo OY Metallurgisen koksin ominaisuudet ja muodostumisen perusteet 296831 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 394 660

Franssila, Sami AALTO Piisienet: mikrovalmistetut nesteitä hylkivät pinnat 297360 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 322 002

Geiss, Stefan JY Stokastinen analyysi ja epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt, vuorovaikutuksia ja sovelluksia 298641 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 497 692

Genty, Goery TAU Light Control in Dynamic Optical Waveguides 326441 10.06.2016 01.01.2019 - 31.08.2020 235 642
TTY Light Control in Dynamic Optical Waveguides 298463 10.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 322 687

Ginter, Filip TY Universaali dependenssijäsennin 297157 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 345 246

Halonen, Lauri HY Spektroskopiaa ja kemiallisia reaktioita vesiryväksissä sekä vedessä ja jäässä että pinnoilla 294752 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 564 582

Haukka, Matti JY Funktionaaliset metallopolymeerit 295581 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 388 521

Heikkilä, Janne OY 3D-näköön perustuva tietokonevälitteinen todellisuus 297732 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 490 420

Helaja, Juho HY grafeenin kaltaisten molekyylien synteesit triplettihapen aktivointiin ja katalyysiin 295997 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 513 149

Hokka, Mikko TAU Terästen metastabiilin austeniitin mikroplastisuus 326401 10.06.2016 01.01.2019 - 31.08.2020 113 376
TTY Terästen metastabiilin austeniitin mikroplastisuus 294845 10.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 141 301

Hostikka, Simo AALTO Pyrolyysin mallinnuksella paloturvallisia materiaaleja / Konsortio: FISAMA 297030 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 329 434

Huotari, Simo J HY Materiaalien monen skaalan dynamiikkaa edistyneillä röntgenmenetelmillä 295696 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 565 562

Hyttinen, Jari TAU Epiteelikudoksen toiminnan määrittäminen monifysikaalisen mittaamisen ja tietokonemallintamisen keinoin 326400 10.06.2016 01.01.2019 - 30.08.2020 182 115
TTY Epiteelikudoksen toiminnan määrittäminen monifysikaalisen mittaamisen ja tietokonemallintamisen keinoin 298638 10.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 357 054

Hämäläinen, Perttu AALTO Vuorovaikutteinen liiketekoäly 299358 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 527 950

Härmä, Harri TY Solusensorit 296093 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 399 519

Ihalainen, Janne JY Biologiset fotosensorit toiminnassa - Kokeellinen lähestymistapa proteiinidynamiikkaan taspaino- ja epätasapainotiloissa 296135 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 434 359

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Juntti, Markku OY Langattomat yhteydet kaiken internetin mahdollistajina - lähetinvastaanottimen ja järjestelmän energiatehokas suunnittelu 297803 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 558 204

Jäntti, Riku AALTO Kapeakaistainen RF Inferenssi (RFI) 299099 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 397 960

Kari, Jarkko TY Lokaaleista säännöistä globaaleihin rakenteisiin 296018 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 324 014

Karppinen, Maarit AALTO Uusia hybridimateriaaleja ALD/MLD:n avulla: perusteista sovelluksiin 296299 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 567 450

Keski-Vakkuri, Esko HY Tasapainottuminen, vaste, lomittuminen, väsymys 297472 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 515 706

Ketoja, Jukka VTT OY Selluloosapohjaisten kuituvaahtojen pintavuorovaikutukset ja reologia / Konsortio: SIRAF 296851 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 435 092

Kontturi, Eero AALTO Hybridit selluloosa-epäorgaanisista -materiaaleista: uudenlaisten ohutkalvojen valmistus energiamateriaaleja varten / Konsortio: CINERGY 300364 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 455 895

Koskinen, Pekka JY Lättänien metallien laskennallinen tutkimus 297115 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 434 036

Kukk, Edwin TY Fotoindusoidun ydin- ja elektronisen dynamiikan kehittyminen pienissä kvanttisysteemeissä 295551 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 576 385

Kupiainen, Kaarle SYKE Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin / Konsortio: NABCEA 296644 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 226 737

Kurki-Suonio, Hannu HY Euclid-kosmologiamissio - pimeän energian luotaaminen / Konsortio: Euclid 295113 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 464 779

Kurki-Suonio, Taina AALTO Fuusiota vauhtikierteellä: nopeita hiukkasia jäljittämässä jopa W7-X stellaraattorissa 298126 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 577 500

Kyttä, Marketta AALTO Terveyttä edistävä kaupunkiympäristö PLAN-H 297753 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 462 226

Lahdelma, Risto AALTO Uusiutuvan energian energian stokastinen optimointi laajoissa monituotantojärjestelmissä 298317 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 406 675

Larmi, Martti AALTO Uusia näkökulmia laihan kaasuseoksen syttymiseen / Konsortio: AA-Lean 297248 10.06.2016 01.09.2016 - 30.08.2020 301 795

Laukkanen, Pekka TY Puolijohdekiteiden hapettuminen ja sen vaikutukset 296469 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 374 515

Lin, Fa-Hsuan AALTO Ultra-nopean toiminnallisen magneettikuvauksen ja aivosähkökäyrän menetelmäkehitys aivojen sähköisen ja hemodynaamisen toiminnan mittaamiseksi luonnollisenkaltaisissa ärsykeolosuhteissa 298131 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 574 143

Lindström, Mikael ÅA Analytiska funktionsrum och deras operatorer 296718 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 381 393

Linne, Marja-Leena TAU Aivojen tapaan toimivat neuromorfiset elektroniikkapiirit 326425 10.06.2016 01.01.2019 - 31.08.2020 302 590
TTY Aivojen tapaan toimivat neuromorfiset elektroniikkapiirit 297893 10.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 297 410

Lipsanen, Harri AALTO Fotoniikan kaksiulotteiset kerrosmateriaalit / Konsortio: 2D-LAMP 298297 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 320 504

Lokki, Tapio AALTO Konserttielämys koteihin / Konsortio: ICHO 296393 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 211 098

Lundström, Mari AALTO Uudenlainen arvometallien talteenotto sivuvirroista (NoWASTE) 297962 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 462 579

Maasilta, Ilari JY Koherentti ja epäkoherentti lämmönjohtavuus nanorakenteissa 298667 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 482 810

Makkonen, Lasse VTT OY Uusi pintojen termodynamiikka ja sen sovellutukset 297278 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 402 480

Muinonen, Karri HY Maan palloalbedon määrittäminen avaruusgeodeettisista mittauksista / Konsortio: Albedo 298137 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 446 554

Mäntylä, Mika OY Tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisääminen automaattisella aikapaineen tunnistamisella ohjelmistotuotannossa 298020 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 462 863

Nieminen, Miika OY Veden dynamiikan kuvantaminen biologisissa kudoksissa 297033 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 392 674

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Nilsson, Kari TY Euclid-kosmologiamissio - pimeän energian luotaaminen / Konsortio: Euclid 295114 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 314 910

Näränen, Jyri FGI Maan palloalbedon määrittäminen avaruusgeodeettisista mittauksista / Konsortio: Albedo 298139 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 396 699

Ollila, Esa AALTO Robusteja tilastollisia menetelmiä hyvin moniulotteiselle datalle. 298118 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 411 814

Paatero, Jussi IL Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin / Konsortio: NABCEA 296302 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 338 337

Pankka, Pekka HY Topologinen geometrinen funktioteoria 297258 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 600 000

Pihko, Petri JY Karboksylaattikatalyysi: synteettisen ja biologisen katalyysin yhdistäminen / Konsortio: CCBB 297874 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 355 784

Pitkänen, Juha-Pekka VTT OY Mikrobiöljyjen ja -protetiinien tuottaminen sähköavusteisesti käyttämällä ilmaa raaka-aineena / Konsortio: MOPED 295883 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 557 825

Pärssinen, Aarno OY Monikantoaaltovastaanotin 10-80GHz:n taajuuksille / Konsortio: Ex5GRX 297679 10.06.2016 01.09.2016 - 30.08.2020 490 664

Pättikangas, Timo VTT OY Virtausolosuhteiden ja pinnan ominaisuuksien vaikutus likaantumiseen (FOULMOD) 298404 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 204 002

Remes, Heikki AALTO Korkealaatuisten hitsien väsymislujuusmallinnus huomioiden mikrorakenne 298762 10.06.2016 01.09.2016 - 30.08.2020 388 450

Rojas, Orlando AALTO Selluloosapohjaisten kuituvaahtojen pintavuorovaikutukset ja reologia / Konsortio: SIRAF 296846 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 425 903

Rämö, Jaakko Heikki Petteri OY Kokonaisvaltainen sulfaatin hallinta kylmissä kaivosvesissä 295050 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 395 956

Sainio, Tuomo LTY Beta-glukaanin hallittu hydrolyysi prebioottisiksi oligosakkarideiksi 298229 10.06.2016 01.09.2016 - 30.08.2020 360 115

Salo, Heikki OY Galaksien keskuskomponenttien ja kiekkojen synty 297738 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 359 061

Saramäki, Jari AALTO Digitaaliset päivärytmit 297195 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 476 774

Schmidt, Jürgen OY Please use English name. 298571 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 200 000

Siekkinen, Matti AALTO Latenssikriittiset mobiilimultimediapalvelut 297892 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 371 883

Stadius, Kari AALTO Monikantoaaltovastaanotin 10-80GHz:n taajuuksille / Konsortio: Ex5GRX 297897 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 490 638

Sun, Zhipei AALTO Grafeenipohjaiset aktiivisesti moodilukitut ultranopeat laserit 295777 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 331 148

Svirko, Yuri UEF Fotoniikan kaksiulotteiset kerrosmateriaalit / Konsortio: 2D-LAMP 298298 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 277 129

Tammelin, Tekla VTT OY Hybridit selluloosa-epäorgaanisista -materiaaleista: uudenlaisten ohutkalvojen valmistus energiamateriaaleja varten / Konsortio: CINERGY 300367 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 386 748

Tchamov, Nikolay TAU Integroitujen piirien epälineaarisuus ja dynaaminen stabiilius transienttien vaikutuksessa. 326410 10.06.2016 01.01.2019 - 31.08.2020 224 344
TTY Integroitujen piirien epälineaarisuus ja dynaaminen stabiilius transienttien vaikutuksessa. 295865 10.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 163 623

Tirkkonen, Olav AALTO Koodausmenetelmät koneiden väliseen tiedonsiirtoon 299916 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 477 899

Tissari, Jarkko UEF Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin / Konsortio: NABCEA 296645 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 270 276

Toivanen, Jari JY Tehokkaita numeerisia menetelmiä akustisten aaltojen etenemiseen 295897 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 425 026

Troubitsyna, Elena ÅA CoRA: Continuous Resilience Assurance of Complex Software-Intensive Systems 298887 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 383 012

Ukkonen, Leena TAU Mallit ja menetelmät langattomien implanttien väliseen vuorovaikutukseen ja aistimiseen ihmiskehossa (InterSense) 326407 10.06.2016 01.01.2019 - 31.08.2020 261 506
 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Ukkonen, Leena TTY Mallit ja menetelmät langattomien implanttien väliseen vuorovaikutukseen ja aistimiseen ihmiskehossa (InterSense) 294618 10.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 253 228

Vaara, Juha OY Paramagneettisten systeemien NMR-teoria 296292 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 406 460

Vaari, Jukka VTT OY Pyrolyysin mallinnuksella paloturvallisia materiaaleja / Konsortio: FISAMA 297031 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 319 832

Vehtari, Aki AALTO Laskennallisia menetelmiä elinaika-analyysiin 298742 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 574 560

Vorobyov, Sergiy AALTO LÄHETTIMEN KEILA-AVARUUNEN KÄYTTÖ AKTIIVISESSA KOMPRESSIIVISESSA AISTIMISESSA JA TIEDONSIIRROSSA MONEN AALTOMUODON 299243 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 458 301

Välimäki, Vesa AALTO Konserttielämys koteihin / Konsortio: ICHO 296390 10.06.2016 01.09.2016 - 01.09.2020 223 600

Werner, Stefan AALTO Robust Energikontroll och Belastningsutjämning med Händelsetriggad Situationsmedvetenhet 296849 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 399 555

Wierenga, Rikkert OY Karboksylaattikatalyysi: synteettisen ja biologisen katalyysin yhdistäminen / Konsortio: CCBB 297875 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 222 466

Willför, Stefan ÅA Design av biobaserade extracellulära matrisliknande stödstrukturer med kontrollerbar styvhet för 3D cellodling och potentiell vävnadsrekonstruktion 298325 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 072

Yli-Harja, Olli TAU Laskennallisten menetelmien kehittäminen gliaalisolujen ja gliomakudoksen heterogeenisyyden havaitsemiseen ja analysointiin 326392 10.06.2016 01.01.2019 - 31.08.2020 195 666
TTY Laskennallisten menetelmien kehittäminen gliaalisolujen ja gliomakudoksen heterogeenisyyden havaitsemiseen ja analysointiin 297200 10.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 250 041

Ylianttila, Mika OY Secure Connectivity of Future Cyber-Physical Systems / Konsortio: SECUREConnect 297218 10.06.2016 01.09.2016 - 30.08.2020 285 625

Zhou, Quan AALTO Mikrokomponenttien ohjattu dynaaminen kokoonpano käyttäen akustista herätettä 296250 10.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 548 424

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.