Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Antfolk, Jan ÅA Intragenomisk konflikt och socialt beslusfattande hos människan 298513 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 294 058

Bamberg, Jarkko TAU Juoksun affektiiviset maisemat 326555 29.04.2016 01.01.2019 - 31.08.2019 92 039
TAY Juoksun affektiiviset maisemat 295386 29.04.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 178 064

Biese-Stjernberg, Ingrid HANKEN Nya inställningar till arbete: Män som lämnar sina karriärer för att skapa alternativa sätt att arbeta 298559 29.04.2016 01.09.2016 - 31.10.2018 189 308
HY Nya inställningar till arbete: Män som lämnar sina karriärer för att skapa alternativa sätt att arbeta 325615 29.04.2016 01.11.2018 - 31.08.2019 63 618

Burger, Birgitta JY Tanssitaan samaan rytmiin – Musiikin aikaansaama sosiaalinen kiinnittyminen 299067 29.04.2016 01.09.2016 - 30.08.2019 247 709

Elomäki, Anna K HY Taloutta kasvattava tasa-arvo? Tasa-arvopolitiikan ja vaikuttamistyön taloudellistuminen Euroopan unionissa 298419 29.04.2016 01.09.2016 - 31.07.2018 80 774

Gronow, Antti HY Koalitiot ja ilmastopolitiikka korporatiivisissa ja pluralistisissa maissa. Vertaileva tutkimus Suomesta, Ruotsista, Kandasta ja Iso-Britanniasta 298819 29.04.2016 01.09.2016 - 30.09.2019 271 732

Hirvonen, Maija HY Näetkö saman minkä minä kuulen? Käännöksen synty sokeiden ja näkevien yhteistyönä kuvailutulkkausprosessissa. 295104 29.04.2016 01.01.2017 - 31.08.2019 156 810
TAU Näetkö saman minkä minä kuulen? Käännöksen synty sokeiden ja näkevien yhteistyönä kuvailutulkkausprosessissa. 334692 29.04.2016 01.09.2019 - 18.10.2020 92 048

Hirvonen, Riikka JY Alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden suoritusstrategiat – Yhteydet motivaatioon, temperamenttiin, toiminnanohjaukseen ja akateemiseen kimmoisuuteen 294970 29.04.2016 01.09.2016 - 31.05.2019 225 025

Huhtala, Mari JY Moraalinen työidentiteetti: Miten eettiset dilemmat työssä ja eettinen organisaatiokulttuuri muokkaavat sen kehitystä 294428 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 253 460

Härkönen, Heidi HY Ruumis, minuus ja huolenpito: hyvinvointi ja sosiaaliset muutokset nyky-Kuubassa 294662 29.04.2016 01.09.2016 - 30.08.2019 252 438

Kaarlenkaski, Taija UEF Ihmisten ja eläinten väliset suhteet ja teknologia: suomalaisen karjanhoidon muutoksia 1800-luvun lopulta nykypäivään 296488 29.04.2016 01.09.2016 - 10.11.2019 245 545

Kansikas, Suvi HY Brezhnevin doktriinista luopuminen. Tutkimus Neuvostoliiton liittolaispolitiikan muutoksesta kylmän sodan päättyessä 295567 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 250 065

Kivimäki, Ville TAU Trauma ennen traumaa: Suomalaiset sotaveteraanit ja posttraumaattinen stressi vv. 1945–55 326556 29.04.2016 01.01.2019 - 31.08.2019 55 575
TAY Trauma ennen traumaa: Suomalaiset sotaveteraanit ja posttraumaattinen stressi vv. 1945–55 297773 29.04.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 187 619

Koskinen, A V Inkeri HY Uusi rajanveto-ongelma: Tieteen demokratisoituminen ja objektiivisuuden haaste 294585 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 243 151

Koveshnikov, Alexei AALTO If you want to go east, don't go west: Länsimaisten työstekijöiden aseneet ja toimintatavat nykyajan Venäjällä 299118 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 311 118

Kulmala, Meri HY LAPSEN OIKEUS PERHEESEEN: LASTENSUOJELUN DEINSTITUTIONALISAATIO PUTININ VENÄJÄLLÄ 295554 29.04.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 228 209

Kuusisto, Arniika HY Teknologia-avusteinen monimenetelmätutkimus lasten arvojen oppimisesta koulusiirtymässä omaelämäkerrallisella tutkimusotteella 298052 29.04.2016 01.09.2016 - 31.01.2018 148 721

Lehtonen, Pauliina TAU Globaalin menetelmän paikalliset tulkinnat: Tiedon rooli osallistuvan budjetoinnin soveltamisessa Suomessa, Puolassa ja Englannissa 326559 29.04.2016 01.01.2019 - 31.08.2020 179 022
TAY Globaalin menetelmän paikalliset tulkinnat: Tiedon rooli osallistuvan budjetoinnin soveltamisessa Suomessa, Puolassa ja Englannissa 295028 29.04.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 89 304

Lounasmeri, Lotta HY Luottamuksen viestintää mediayhteiskunnassa 294865 29.04.2016 01.09.2016 - 31.10.2019 268 348

Mullola, Sari J HY SUOMALAISEN NOVIISIOPETTAJAN AMMATILLINEN HYVINVOINTI JA URALLA PYSYMINEN: KEHITYSPOLUT JA NIITÄ SELITTÄVÄT YKSILÖLLISET JA YMPÄRISTÖLLISET MEKANISMIT 297520 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 276 257

Ockenström, Lauri JY Oppineen magian kuvat: synty, jatkuvuus ja muutokset. Antropo- ja zoomorfiset teemat latinankielisten manuaalien välittämissä magian kuvastoissa Euroopassa vuosina 1100-1650. [IMAFOR] 295125 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 252 854

Pappila, Minna TY Biodiversiteetin suojelu ympäristösääntelyssä ei nettohävikkiä –periaatteen avulla 298056 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 216 396

Pascucci, Elisa HY Pakolaisavun uudet tilat: innovatiivisuus ja humanitaarinen ajattelu Lähi-Idän pakolaiskriisissä 320282 29.04.2016 01.05.2018 - 31.08.2019 128 625
TAY Pakolaisavun uudet tilat: innovatiivisuus ja humanitaarinen ajattelu Lähi-Idän pakolaiskriisissä 295297 29.04.2016 01.09.2016 - 30.04.2018 127 752

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Qadir, Ali TAU Moraalisuus politiikassa: Episteeminen hallinta ja päätöksenteko modernissa maailmanyhteiskunnassa 326563 29.04.2016 01.01.2019 - 31.08.2019 36 045
TAY Moraalisuus politiikassa: Episteeminen hallinta ja päätöksenteko modernissa maailmanyhteiskunnassa 296045 29.04.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 214 150

Silinskas, Gintautas JY Vanhempien ja opettajien antaman ohjauksen sekä tunteiden ja lapsen akateemisen suoriutumisen säätelyn pitkäaikaiset yhteydet 296082 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 271 624

Sinnemäki, Kaius T-K HY Substantiivikategoriat ja niiden typologiset vuorovaikutussuhteet (NoCats): kieltenvälisiä näkökulmia puhe- ja viittomakielistä, kielen kompleksisuudesta ja kognitiivisesta prosessoinnista 296212 29.04.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 235 404

Toivanen, Anna-Leena UEF Uudet kosmopolitanismit: Afro-eurooppalainen liikkuvuus diasporisessa afrikkalaisessa nykykirjallisuudessa 294780 29.04.2016 01.09.2016 - 31.03.2017 48 775

Wayessa, Gutu HY Laajamittaiset maakaupat ja maatalousinvestoinnit Etiopiassa: Vaikutukset paikallisiin toimeentulomuotoihin 295617 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 253 296

Yli-Karjanmaa, Sami HY Clemens Aleksandrialaisen kanta jälleensyntymisoppiin 294528 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 233 507

Äikäs, Tiina OY Uskontojen kohtaamisia ja uskontojen muutoksia: monitieteellinen tutkimus saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiasta 294626 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 260 807

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.