Suomen Akatemia Tiedot 18.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Alho, Kimmo HY Aivojen aktivaatiokuvioiden muutokset puheen valikoivan tarkkailun aikana 297848 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 366

Arlander, Annette UNIART Miten tehdä asioita esityksellä? 296767 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Aunola, Kaisa JY Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ennakoivat tekijät, kehityskulut ja mekanismit - 13 vuoden seuruututkimus 299506 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Eriksson, Päivi UEF Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina: Muutos, moninaisuus ja kestävyys / Konsortio: ACE 295958 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 282 593

Erkkilä, Jaakko JY NO PAIN NO GAIN – Integratiivisen, improvisaatiopohjaisen musiikkiterapian sisäiset mekanismit depression hoidossa 298678 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Forsberg, Tuomas TAY Kulttuurinen valtiotaito kansainvälisissä politiikassa: tapaus Venäjä 298883 03.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 157 091

Furman, Eeva Rebekka SYKE Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali / Konsortio: POPRASUS 296884 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 280 000

Green, Sarah HY Kauttakulku, kauppa ja matkat Euroopan kaakkoisilla raja-alueilla: Välimeren suhteellisen sijainnin muutos 297432 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 409

Hankonen, Nelli HY Omaehtoinen motivaatio: Yksilöllisten motivaation hallintakeinojen koonti sekä työ- ja liikuntamotivaation ajallisen vaihtelun tutkimus 318678 03.06.2016 01.09.2017 - 31.10.2020 402 850
TAY Omaehtoinen motivaatio: Yksilöllisten motivaation hallintakeinojen koonti sekä työ- ja liikuntamotivaation ajallisen vaihtelun tutkimus 295765 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2017 77 150

Hannula, Markku S HY MATHTRACK: Katseenseurantatutkimus emootioistaja huomion suuntautumisesta yhteistoiminnallisessa matematiikan ongelmanratkaisussa. 297856 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Huotari, Maija-Leena OY Kognitiivinen auktoriteetti nuorten arkielämän terveystietoon liittyvissä ympäristöissä 299112 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Hytti, Ulla TY Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina: Muutos, moninaisuus ja kestävyys / Konsortio: ACE 295960 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 239 976

Hänninen, Vilma UEF Ruumiillisen erilaisuuden tarinat 299172 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Jallinoja, Piia HY Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali / Konsortio: POPRASUS 296883 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2017 67 490

Järvenoja, Hanna OY Tunteiden säätely osana perusasteen oppilaiden oppimisprosessia (EmReg) 297686 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Kantola, Johanna HY Sukupuoli ja valta korporatistisessa Suomessa (GePoCo) 298833 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2017 32 410

Korkman, Julia ÅA Utom rimlig tvivel: Att etablera gränser för pålitliga vittneskonfrontationer 299577 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2019 360 000

Korpela, Jukka UEF Karjalan syrjäseudun liittyminen Eurooppaan: Aunuksen väki 1500-luvun lopulta 1700-luvun alkuun 294504 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Kröger, Teppo JY Jaettu ikääntyminen: Asumisen ja hoivan keskinäisriippuvuudet vanhuuden elämänkulussa (LinkAge) 299053 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Kurki, Tuulikki UEF Traumaattiset rajat: rajojen, järjestyksen ja toiseuduen narratiivit 297533 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Kuronen, Marjo JY Haavoittuvissa elämäntilanteissa olevat naiset hyvinvointipalvelujärjestelmän muutoksessa 294407 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Lindén, Krister HY Semanttiset alueet Akkadinkielisissä teksteissä 298647 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 505

Lipponen, Lasse HY Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa 299191 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 146

Luukka, Minna-Riitta JY Kohti tiedonalakohtaista ajattelua lukiossa: historian tekstitaitojen hallinta, oppiminen ja arviointi / Konsortio: HisLit 294487 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 280 000

Lähdesmäki, Merja HY Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä / Konsortio: ELPIS 296726 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 276 239

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 18.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Marjanen, Antti S HY Ilves-kokoelman koptinkielisten käsikirjoitusten julkaiseminen 299291 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 736

Meinander, Henrik HY Minoriteter, nationen och världen: Svenskspråkiga och judiska intellektuella i Finland och det internationella samfundet (1880-1980) 297032 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 546

Mikkonen, Simo JY Kohti tiedonalakohtaista ajattelua lukiossa: historian tekstitaitojen hallinta, oppiminen ja arviointi / Konsortio: HisLit 294490 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 280 000

Monto, Simo JY Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä / Konsortio: ELPIS 298456 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 280 000

Mylly, Tuomas TY Immateriaalioikeuden valtiosääntöiset aidat 298381 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Mäkelä, Kristiina AALTO Uljas uusi HR? Henkilöstöjohtamisen digitalisaatio / Konsortio: BraveNewHR? 298225 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 280 000

Nikunen, Kaarina TAU Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissa mediamaisemassa / Konsortio: HYBRA 326625 03.06.2016 01.01.2019 - 31.12.2019 43 356
TAY Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissa mediamaisemassa / Konsortio: HYBRA 295948 03.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 190 644

Nummenmaa, Lauri TY Sosiaalisten suhteiden toiminnalliset ja molekylaariset aivomekanismit 294897 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Nygren, Anja Kaarina HY Hauraat etelän kaupungit: Yhteiskunnallinen turvallisuus, ympäristöllinen haavoittuvuus ja edustuksellinen oikeudenmukaisuus 295044 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 845

Pahta, Päivi TAU Demokratisaatio, mediatisaatio ja kielikäytänteet Britanniassa 1700-1950 / Konsortio: DEMLANG 326626 03.06.2016 01.01.2019 - 31.08.2020 236 776
TAY Demokratisaatio, mediatisaatio ja kielikäytänteet Britanniassa 1700-1950 / Konsortio: DEMLANG 295381 03.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2018 43 224

Palander-Collin, Minna HY Demokratisaatio, mediatisaatio ja kielikäytänteet Britanniassa 1700-1950 / Konsortio: DEMLANG 295383 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 276 087

Pantti, Mervi HY Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissa mediamaisemassa / Konsortio: HYBRA 295949 03.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2019 230 828

Pietarinen, Janne UEF Opettajien strategioilla on väliä – tunnistamaton voimavara oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin kehkeytyviä koulueroja tasoitettaessa 295022 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Pietikäinen, Sari JY Kieli, identiteetti ja pohjoisen kehittyvä talous 296564 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Pietilä, Tuulikki HY Menestys ja moraaliset arvot nousevan afrikkalaisen keskiluokan keskuudessa Etelä-Afrikassa 294988 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 525

Rantala, Jukka HY Kohti tiedonalakohtaista ajattelua lukiossa: historian tekstitaitojen hallinta, oppiminen ja arviointi / Konsortio: HisLit 294491 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 276 104

Rehn, Alf ÅA Barndom och business – studier av sambanden mellan barn och företagsekonomi i det senkapitalistiska samhället 298370 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Reid, Julian David Mchardy LY Alkuperäiskansat politiikan odotushuoneissa: lupaus oikeuksista ja toivon valta 295557 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

Salmela, Mikko E M HY Yliopiston muuttaminen tieteidenväliseksi – kohti kestävää tiedontuotantoa 298049 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 575

Siltaoja, Marjo JY Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä / Konsortio: ELPIS 296699 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 280 000

Smale, Adam James VY Uljas uusi HR? Henkilöstöjohtamisen digitalisaatio / Konsortio: BraveNewHR? 298230 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 280 000

Smith, Jeremy UEF Neuvostoliiton tasavaltojen välisten sisäisten rajojen muutos kansainvälisiksi rajoiksi Asiasanat 297544 03.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2019 400 000

Sorainen, Anna M HY Sukulaisuuden uudet määritelmät: vastakohdat ja marginaalien erot 297957 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 488

Tahvonen, Olli HY Uusiutuvien luonnonvarojen bioekonomia 296334 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 474 272

Turpeinen, Marko AALTO Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissa mediamaisemassa / Konsortio: HYBRA 295950 03.06.2016 01.09.2016 - 31.12.2019 234 000

Viljanen, Veli-Pekka TY Perustuslakikäsitys muutoksessa. Valtiosäännön muutos Suomessa 1990-2020. (CORE) 296611 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 18.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Välimaa, Jussi JY Yliopistoista lähteneet tutkijat ja opettajat verkostoituneessa tietoyhteiskunnassa / Konsortio: EANKS 297460 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 280 000

Wahlbeck, Östen HY Transnationalism som en social resurs bland diasporagrupper 295417 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 307

Wallgren, Thomas H HY Vad skapade Wittgenstein? 296365 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 473 513

Widén, Gunilla ÅA Informationskompetensens betydelse på den digitala arbetsplatsen 295743 03.06.2016 01.09.2016 - 31.08.2020 480 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.