Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiaprofessori BTY
 
Castren, Eero HY Neurotrofiinit hermoston muovautuvuudessa ja aivosairauksissa 303124 21.06.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 781 195

Primmer, Craig HY Elmänkierron geneettinen arkkitehtuuri– molekylääriset mekanismit ja evolutiiviset seuraukset 314254 21.06.2016 01.05.2017 - 31.12.2021 742 020
TY Elmänkierron geneettinen arkkitehtuuri– molekylääriset mekanismit ja evolutiiviset seuraukset 302873 21.06.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 39 175

Wartiovaara, Anu HY Mitokondrioiden toimintahäiriöt ja B-vitamiiniaineenvaihdunta: rooli neurologisten tautien taustalla ja hoidossa 303349 21.06.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 781 195

Akatemiaprofessori KY
 
Heinämaa, Sara JY Syrjäytyminen ja kokemus: Normaaliuden ja epänormaaliuden fenomenologinen analyysi (MEPA) 302291 21.06.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 781 195

Salmi, Hannu TY Viraalinen kulttuuri 1800-luvun alun Euroopassa 302433 21.06.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 781 195

Akatemiaprofessori LT
 
Kulmala, Markku HY Ilman laadun ja ilmaston vuorovaikutukset ja takaisinkytkennät 302958 21.06.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 781 195

Latva-aho, Matti OY Suuritaajuuksiset langattomat tietoliikennejärjestelmät 302230 21.06.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 781 195

Törmä, Päivi AALTO Pitkän kantaman koherenssi nanosysteemeissä 303351 21.06.2016 01.01.2017 - 31.12.2021 781 195

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.