Suomen Akatemia Tiedot 21.02.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Eskelinen, Anu OY Bioottiset modulaattorit kasviyhteisöjen resistenssin ja palautuvuuden säätelijöinä globaalimuutostekijöiden alla 297191 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Heikkilä, Maija P HY Arktiset merijääproksit: vuodenaikaisista prosesseista kehittyneempiin rekonstruktioihin 296895 24.05.2016 01.09.2016 - 27.03.2022 434 485

Hiltunen, Teppo HY Antibioottiresistenssigeenien leviäminen mikrobiyhteisöissä 294666 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Jalasvuori, Matti JY Plasmidiriippuvaiset bakteriofagit: uusi keino taistella biofilmejä, pitkäaikaisia infektioita ja antibioottivastustuskyvyn leviämistä vastaan 297049 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Köster, Kajar HY Metsäpalojen vaikutukset boreaalisten metsien hiilivarastoihin ja niiden pysyvyyteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 294600 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Lahti, Leo TY Ihmisen suolistomikrobiston ekologinen mallitus: yksilöllisyys, dynamiikka ja toiminnallisuus laajoissa väestötutkimuksissa 295741 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Launiainen, Samuli LUKE Boreaalisten sammalten ilmastovaikutukset: toiminnallisista ominaisuuksista globaalimalleihin 296116 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Poukkula, Minna HY Aktiinisäikeiden purku epiteelin morfogeneettisten muutosten säätelijänä 295549 24.05.2016 01.09.2016 - 30.06.2023 434 484

Reunanen, Justus OY Ihmisen suolistomikrobiston ensisijaiset selviytymismekanismit 299749 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Rinne-Garmston, Katja LUKE Tutkimus ilmaston muutoksen vaikutuksesta Euraasian boreaalisiin metsiin: uusi lähestymistapa perustuen stabiiliisotooppeihin 295319 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2022 434 485

Sarin, L Peter HY Transfer-RNA modifieringar som reglerare av translation. 294917 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Syväranta, Jari UEF Paleolimnologinen tutkimus rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista järvien metaanikaasupäästöihin (PALAEO) 296918 24.05.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.