Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Aho-Mantila, Leena VTT OY Fuusioreaktorin plasmatehon hajauttamismenetelmien kehitys 289726 29.04.2015 01.09.2015 - 30.06.2021 264 641

Airola, Antti TY Ydinfunktiopohjainen rakenteinen oppiminen 289903 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 231 389

Blondeau, Celine AALTO Kryptoanalyysin tilastollisten menetelmien yhdistäminen salausprimitiivien vahvuuden parantamiseksi 285854 29.04.2015 01.09.2015 - 14.01.2018 91 284

Brandt, Anna Christina UEF Approksimaatiovirhemallinnus suuridimensioisissa inversio-ongelmissa kuvantamisessa 286964 29.04.2015 01.09.2015 - 28.02.2017 120 700

Dimmock, Andrew AALTO Turbulenssi pyörteisessä välivyöhykkeessa: vaikutus magnetosfäärin ja säteilyvöiden plasman ominaisuuksiinå 288472 29.04.2015 01.09.2015 - 14.01.2018 186 734

Eik, Marika AALTO Kokeellisesti validoitu lähestymistapa simulointiin halkeilua teräskuitubetonissä 289740 29.04.2015 01.09.2015 - 21.07.2019 270 390

Fässler, Katrin JY Sub-Riemannin monistot kvasikonformisesta näkökulmasta 285159 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2016 78 003

Gumenyuk, Regina TTY Monitahoinen fotoniikkakonstruktio biolääketieteellisiin sovelluksiin 285170 29.04.2015 01.09.2015 - 02.12.2018 251 664

Hashmi, Ghufran AALTO Kolmannen sukupolven edistyneet aurinkosähkökennot. 287641 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 252 995

Hosio, Simo OY Joukkoutetut henkilökohtaisen päätöksenteon tukijärjestelmät 286386 29.04.2015 01.09.2015 - 11.11.2018 270 364

Janhunen, Janne OY Kehittyneet omaenergiset langattomat sensorit 287243 29.04.2015 01.09.2015 - 31.10.2018 276 958

Jansson, Jussi-Pekka OY Erittäin tarkka monikanavainen aika-digitaalimuunnin 285683 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 283 285

Jansson, Ville B C HY Simuleringsmodeller för växelverkan mellan ljusbågs-plasma och ytor 285382 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 252 452

Kah, Paul LTY Adaptiivisen mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittäminen suurlujuusterästen (UHSS) hitsaukseen 289323 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 286 110

Kaplas, Tommi UEF Grafeenin valmistus aaltojohdeoptiikan sovelluksiin 287886 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 235 092

Karlström, Oskar ÅA Bränslekvävets kemi vid förgasning av biomassa 289666 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 265 090

Kauppi, Jukka-Pekka JY Uusia neurotieteellisesti tulkittavia dekoodausmenetelmiä monikanavaisten elektromyografia- ja magnetoenkefalografia-signaalien analyysiin 286019 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 270 334

Kulikov, Vadim HY Topologisten ekvivalenssirelaatioiden kuvailevaa joukko-oppia. 285203 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 272 526

Laakso, Ilkka AALTO Ihmisen altistuminen välitaajuuksisille sähkömagneettisille kentille — mallintaminen moniskaala-menetelmillä 285610 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 251 527

Lindqvist, Hannakaisa M IL Pilvet, aerosolit ja OCO-2: Pienhiukkasten valonsironnan vaikutus hiilidioksidin satelliittimittauksiin 285421 29.04.2015 01.09.2015 - 05.09.2019 238 368

Linko, Veikko AALTO Räätälöityjä molekyylikoneita nukleiinihappoihin perustuvalla nanoteknologialla 286845 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 287 800

Lorite Yrjänä, Gabriela OY Biofunktionalisoituihin hiilinanoputkiin perustuva kolmedimensioinen hierarkinen tukimateriaali luu- ja rustokudostekniikkaan 287436 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 262 172

Minav, Tatiana AALTO Tulevaisuuden sähköhydraulisen järjestelmän toiminta matalissa lämpötiloissa. 289613 29.04.2015 01.09.2015 - 11.07.2019 253 580

Moilanen, Jani JY Vahvasti magneettisesti kytkeytyneet lantanidikompleksit: lupaavia yksittäismolekyylimagneetteja 285855 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 251 000

Morozov, Dmitry JY Viritysenergian siirto kemiallisissa ja biologisissa systeemeissä 285481 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 242 650

Mäkelä, Eetu AALTO Avoimeen rakenteiseen tietoon pohjautuvan humanistisen tutkimuksen tukeminen tietoteknisin apuvälinein 286898 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2017 169 726

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Pippuri-Mäkeläinen, Jenni VTT OY Poikittaisvuoreluktanssikoneen seuraava sukupolvi 289338 29.04.2015 01.09.2015 - 30.04.2020 247 403

Pulkkinen, Aki UEF Kvantitatiivinen potilashoidon suunnittelu kallon läpäisevässä ultraääniterapiassa 286247 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 253 557

Pätynen, Jukka AALTO Konserttisaliakustiikan epälineaarinen havaitseminen 289300 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 249 948

Rayneau-Kirkhope, Daniel AALTO Hierarkkiset, luontoa jäljittelevät geometriat pohjana tehokkaille ja vankoille materiaaleille 287859 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 237 966

Riihelä, Aku IL Havaintoihin perustuva Maan pinnan energiatase Arktisella alueella viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ja muutosten analyysi 287399 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 242 010

Tan, Zhenbing AALTO Kvantti takertua Grafeeni 290346 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 250 049

Turunen, Mikael UEF Perspektiivi luuvaurioiden ja -murtumien mekanismeihin mikro- ja nano-mittakaavassa 286091 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 269 933

Tähkämö, Leena AALTO Malli valosaasteen ympäristövaikutusluokkaindikaattoriksi elinkaariarvioinnissa 285443 29.04.2015 01.09.2015 - 30.11.2018 201 606

Vainio, Emil ÅA Lågtemperaturkorrosion i förbränning - gammalt problem, nya angreppssätt 289869 29.04.2015 01.09.2015 - 17.02.2019 256 830

Vapaavuori, Jaana TTY Supramolekyläärikemian keinoin kohti tehokkaita valossa liikkuvia materiaaleja 287207 29.04.2015 01.09.2015 - 31.01.2017 146 850

Välimäki, Niko HY Geneettisen variaation tunnistaminen populaatiogenotyypeistä: tietorakenteet ja sovellukset 287665 29.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 253 432

Wahlström, Ronny VTT OY Polysakkaridien entsymaattinen synteesi käänteishydrolyysillä biomassaliuottimissa 286124 29.04.2015 01.09.2015 - 30.11.2017 183 200

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.