Suomen Akatemia Tiedot 22.03.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Digitaaliset ihmistieteet 2015 KY
 
Alho, Juha M HY Internetin keskustelupalstojen tilastollinen mallinnus / Konsortio: Mindscapes24 293296 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 185 517

Ginter, Filip TY Citizen Mindscapes – Sosiaalisten, tunteellisten ja kansallisten mielenliikkeiden tunnistaminen sosiaalisesta mediasta / Konsortio: Mindscapes24 293318 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2018 107 726

Kaartinen, Marjo TY Esimodernien auktoreiden tekijäntunnistus / Konsortio: PROPREAU 293024 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 370 865

Nevalainen, Terttu HY Tekstin ja rakenteisen tiedon yhdistäminen kielenmuutoksen sosiolingvistisessä tutkimuksessa (STRATAS) / Konsortio: STRATAS 293009 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 370 855

Nordlund, Taru M HY Tekstin ja rakenteisen tiedon yhdistäminen kielenmuutoksen sosiolingvistisessä tutkimuksessa / Konsortio: STRATAS 293386 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 186 259

Pakkasvirta, Jussi HY Kansakunnan mielenliikkeet / Konsortio: Mindscapes24 292906 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 370 355

Saari, Juho TAY Kansakunnan mielenliikkeet / Konsortio: Mindscapes24 307409 03.11.2015 01.08.2016 - 31.12.2018 131 843
UEF Kansakunnan mielenliikkeet / Konsortio: Mindscapes24 293326 03.11.2015 01.01.2016 - 31.07.2016 79

Salakoski, Tapio TY Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910 / Konsortio: COMHIS 293511 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 251 038

Salmi, Hannu TY Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910 / Konsortio: COMHIS 293239 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 278 408

Seppänen, Janne TAY Digitaaliset kasvot / Konsortio: DIFA 293191 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 370 865

Suominen, Jaakko TY Kansakunnan mielenliikkeet – Sosiaalisten, emotionaalisten ja nationalististen liikehdintöjen tunnistaminen sosiaalisesta mediasta / Konsortio: Mindscapes24 293460 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 264 621

Tolonen, Mikko HY Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910 / Konsortio: COMHIS 293316 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 303 812

Vainio, Martti HY Digitaalinen kielitypologia: louhintaa pinnalta kohti ydintä / Konsortio: DLT 293348 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 369 824

Digitaaliset ihmistieteet 2015 LT
 
Isokoski, Poika TAY Tekstin ja rakenteisen tiedon yhdistäminen kielenmuutoksen sosiolingvistisessä tutkimuksessa (STRATAS). / Konsortio: STRATAS 293441 03.11.2015 01.01.2016 - 30.06.2017 107 757

Kettunen, Kimmo HY Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910 / Konsortio: COMHIS 293341 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 274 911

Takala, Tapio AALTO Digitaaliset kasvot / Konsortio: DIFA 293549 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 205 122

Toivonen, Hannu HY Digitaalinen kielitypologia: louhintaa pinnalta kohti ydintä / Konsortio: DLT 293411 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 370 814

Turunen, Markku TAY Digitaalinen kielitypologia: louhintaa pinnalta kohti ydintä / Konsortio: DLT 293712 03.11.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 370 865

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.