Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit 2014, toinen vaihe LT
 
Hyyppä, Juha FGI Uudet laser- ja spektrianalyysimenetelmät kaivosmittauksiin ja kaivannaisten in situ-tutkimuksiin / Konsortio: Laserinsitu 292648 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 312 908

Kallio, Tanja AALTO Platina ryhmän metalleja sisältämättömien katalyyttien kehittäminen kestävän kehityksen turvaamiseksi / Konsortio: SUPER 292554 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 361 073

Karppinen, Maarit AALTO Maankuoren yleisten alkuaineiden oksideihin perustuvat termosähköiset materiaalit 292431 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 550 035

Kaski, Saara JY Uudet laser- ja spektrianalyysimenetelmät kaivosmittauksiin ja kaivannaisten in situ-tutkimuksiin / Konsortio: Laserinsitu 292558 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 218 613

Kauppinen, Esko AALTO Kestävän kehityksen mukaiset platinaryhmän metalleja sisältämättömät katalyytit / Konsortio: SUPER 292600 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 314 935

Kivikytö-Reponen, Päivi VTT OY Huokoisia keraameja matalaenergisillä prosessointimenetelmillä kaivosten rikastushiekoista / Konsortio: Ceratail 292563 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 258 683

Kostamovaara, Juha OY Uudet laser- ja spektrianalyysimenetelmät kaivosmittauksiin ja kaivannaisten in situ-tutkimuksiin / Konsortio: Laserinsitu 292609 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 151 970

Laine, Eevaliisa GTK Suurteholaskennan käyttö mineraalivarantojen geotieteellisessä tutkimuksessa / Konsortio: GECCO 292569 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 355 542

Lakaniemi, Aino-Maija TAU Kehittyneet teknologiat uraanipitoisten mineraalivarantojen hyödyntämiseksi / Konsortio: SEXUM 326471 17.06.2015 01.01.2019 - 31.08.2019 52 520
TTY Kehittyneet teknologiat uraanipitoisten mineraalivarantojen hyödyntämiseksi / Konsortio: SEXUM 292639 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 236 005

Leveinen, Jussi AALTO Uudet laser- ja spektrianalyysimenetelmät kaivosmittauksiin ja kaivannaisten in situ-tutkimuksiin / Konsortio: Laserinsitu 292533 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 313 323

Levänen, Erkki TAU Huokoisia keraameja matalaenergisillä prosessointimenetelmillä kaivosten rikastushiekoista / Konsortio: Ceratail 326470 17.06.2015 01.01.2019 - 31.08.2019 26 519
TTY Huokoisia keraameja matalaenergisillä prosessointimenetelmillä kaivosten rikastushiekoista / Konsortio: Ceratail 292564 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 258 682

Neitola, Raisa GTK Kehittyneet teknologiat uraanipitoisten mineraalivarantojen hyödyntämiseksi / Konsortio: SEXUM 292599 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 313 654

Niinimäki, Jouko OY Huokoisia keraameja matalaenergisillä prosessointimenetelmillä kaivosten rikastushiekoista / Konsortio: Ceratail 292526 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 323 424

Räisänen, Marja Liisa GTK Huokoisia keraameja matalaenergisillä prosessointimenetelmillä kaivosten rikastushiekoista / Konsortio: Ceratail 292570 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 194 055

Sillanpää, Mika LTY Uuden elektrodeionisaatiosysteemin kehittäminen jalometallien ja harvinaisten maametallien talteenottoon kaivosteollisuuden jätevesistä 292542 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 502 741

Vepsäläinen, Jouko UEF Kehittyneet teknologiat uraanipitoisten mineraalivarantojen hyödyntämiseksi / Konsortio: SEXUM 292574 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 313 662

Westerholm, Jan ÅA Suurteholaskennan käyttö mineraalivarantojen geotieteellisessä tutkimuksessa / Konsortio: GECCO 292481 17.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 382 303

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.