Suomen Akatemia Tiedot 21.02.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija TT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Ahtiainen, Laura HY Epiteelimorfogeneesin kuvantaminen sikiönkehityksen aikana ja sairauksissa 289492 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Anttonen, Mikko HYKS Munasarja- ja kohtusyövän hoidon yksilöinti non-invasiivisten merkkiaineiden avulla 287499 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2016 115 863

Jalava, Pasi UEF Uudet suora-altistusmenetelmät moottoripäästöjen ja nanohiukkasten toksisuuden tutkimukseen 287982 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Kaikkonen-Määttä, Minna UEF Geeninsäätelyn tasot aterogeneesissa 287478 11.05.2015 01.09.2015 - 31.12.2021 434 485

Lallukka, Tea TTL Työmarkkinoilta poistuminen tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveysongelmien takia: kansainvälinen vertaileva tutkimus ja uusi terveysvakioitu menetettyjen työvuosien indikaattori 287488 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Lehtiö, Lari OY ADP-ribosyylitransferaasien inhibiittorit kemiallisina koettimina ja lääkeaineina 287063 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Pirinen, Eija HY Polyamiinimetabolian ja NAD+-riippuvaisten, entsyymien, sirtuiinien ja poly(ADP-riboosi) polymeraasien, rooli sairauksissa, joille on ominaista mitokondrioiden toiminnanhäiriö. 286359 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Solomon, Alina UEF Datorbaserad beräkning av demensrisk och sannolikhet av interventionseffekt för att underlätta preventionsrelaterade beslut 287490 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Stenholm, Sari TY Aktiivisena eläkkeellä? Elintavoissa ja kliinisissä riskitekijöissä tapahtuvat muutokset eläkkeelle siirryttäessä. 286294 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Tojkander, Sari HY Soluvälitteiset voimat rintasyövän invaasiossa 285760 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Varjosalo, Markku HY Ihmisen kinomi ja syöpä 288475 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.