Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Ekholm, Laura HY Vertaileva tutkimus valmisvaatetusteollisuuden verkostoista 1900-luvun Helsingissä ja Göteborgissa. 285640 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 242 112

Fredriksson, Antti TY Eurooppalainen pitkittäistutkimus luottamuksen merkityksestä pk-yritysten pankkisuhteissa 285736 24.04.2015 01.09.2015 - 30.08.2018 239 679

Honkasalo, Veronika NUORIS Sukupuolten tasa-arvo, etnisyys ja seksuaalisuus: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 287966 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 280 104

Hulten, Annika AALTO Språk och inlärning: varför är inte alla lika bra på att lära sig ett främmande språk? 287474 24.04.2015 01.09.2015 - 03.03.2019 251 440

Hämeenaho, Pilvi Elina JY Koulua ja elämää varten. Kulttuuristen käytäntöjen merkitykset kodin, koulun ja psykiatrisen hoidon ammattilaisten yhteistyössä. 285851 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 238 690

Joenväärä, Juha OY Institutionaaliset sijoittajat, johdannaissopimukset ja rahoitusmarkkinoiden lainsäädäntö 289068 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 279 991

Jouste, Marko OY Monitasoisten musiikkiperinteiden historialliset käännäkohdat Suomen kolttasaamelaisilla 290200 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 268 062

Keskiaho, Jesse HY Reunamerkintöjä Augustinukseen. Arvovaltaisten tekstien lukemisesta varhaiskeskiajalla (400-900) 286103 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 235 036

Kivisaari, Sasa AALTO Käsitteellisten edustusten aktivoituminen sisäsyntyisesti: Toiminnallinen kuvantamistutkimus 286070 24.04.2015 01.09.2015 - 16.05.2020 282 440

Koivisto, Ida HY Näkyvyyttä säännöstelemässä – Läpinäkyvyys globaalin hallinto-oikeuden ihanteena 288018 24.04.2015 01.09.2015 - 02.02.2017 132 345

Korja, Riikka TY Vanhemman hoivakäyttäytyminen, lapsen itsesäätelykyky ja lapsen tunne-elämän kehittyminen kahdessa eri riskiryhmässä: raskaudenaikaisista mielialahäiriöistä kärsineiden äitien lapset ja hyvin ennenaikaisesti syntyneet lapset 286829 24.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2017 214 323

Korkiamäki, Riikka TAY YSTÄVYYS POTENTIAALINA: nuorten inklusiiviset ystävyyskäytännöt syrjäytymisriskin ehkäisemisen näkökulmasta 285592 24.04.2015 01.01.2016 - 31.12.2018 243 471

Kotanen, Riikka HY Kasvatusmenetelmästä rikokseksi? – Vanhempien lapsiinsa kohdistama väkivalta lainsäädännössä ja käytännön lastensuojelutyössä 1978–2014. 287262 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 252 616

Kuuliala, Jenni TAY Vammaisuus, sairaus ja parantamisen yhteisölliset ulottuvuudet myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa 287483 24.04.2015 01.12.2015 - 31.08.2018 227 083

Kynsilehto, Anitta TAY Arjen solidaarisuuden politiikkaa: Tutkimus paperittomien liikkuvuudesta Euroopassa ja Välimerellä 286530 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 250 666

Lampinen, Antti HY Etnografisen kirjallisuuden perinne Rooman keisarivallan aikana ja sen vastaanotto myöhäisantiikissa 286854 24.04.2015 01.01.2016 - 31.08.2018 130 684

Linsenmeyer, Christina UNIART "Kaunis menneisyys: Stradivarin viulujen uudelleenarviointi Euroopan uusklassismin estetiikassa (1737-1814)" 286367 24.04.2015 01.10.2015 - 25.02.2019 241 615

Nyqvist, Sanna HY Kirjallisuuden lait: appropriaatio ja tekijänoikeus 2000-luvun kirjallisuudessa 285279 24.04.2015 01.09.2015 - 30.09.2018 240 778

Reijula, Samuli HY Luokittelu ja käsitteenmuodostus yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä 287388 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 247 284

Räisänen, Tiina JY Ammatilliset viestintärepertuaarit. Mitä ne ovat ja miten ne kehittyvät? 289157 24.04.2015 01.09.2015 - 31.07.2019 251 153

Schönach, Paula HY Valkoiset infrastruktuurit: jään ympäristöhistoria 286676 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 301 557

Suominen, Arho Armas Mikael VTT OY Tiede ja teknologiajärjestelmän kehityksen mallintaminen massivisten tietoaineisojen avulla 288609 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 323 748

Talvitie, Petri HY Alamaisesta kansalaiseksi: Talonpojat ja taistelu kruununtiloista Suomessa, 1700-1773 289224 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 236 908

Toivanen, Mari TY Diasporinen kansalaisuus osallistumiskeinona - vertaileva tutkimus toisen polven poliittisesta transnationalismista kurdi- ja turkkilaisyhdistyksissä Helsingissä ja Lontoossa 287667 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 223 583

Toppinen, Teemu HY Relationaalinen ekspressivismi: teoria normatiivisen ajattelun luonteesta sekä normatiivisen kielen merkityksestä 287364 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 246 147

Tuominen, Heta HY Opinko? Menestynkö? Pärjäänkö? Nuorten opiskelumotivaation kehitys ja sen yhteydet koulutuspolkuihin ja hyvinvointiin 287170 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 256 259

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Turunen, Arja JY Kuinka poliittisesta tuli henkilökohtaista. Käytännön feminismi Suomessa. 288470 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 242 871

Uusimäki, Elisa K HY Viisaksi harjaantuminen: tutkimus hellenistijuutalaisesta viisaan hahmosta 285265 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 246 953

Yagodin, Dmitry TAY Pehmeä valta digitaalisissa verkostoissa. Tutkimus “Russkiy Mir” –projektista ja sen vastaanotosta Moldovan venäläisen diasporan parissa. 286288 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 250 662

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.