Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Bläuer, Auli LUKE Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjänä Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana. 286499 24.04.2015 01.01.2016 - 31.12.2020 434 485

Christensen, Henrik Serup ÅA Demokratiska innovationer i Finland och politisk legitimitet 285167 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Hankonen, Nelli HY Käyttäytymisen muutoksen prosessit: Psykososiaaliset muutosmekanismit hyvinvoinnin lisäämistä tavoittelevissa interventioissa 318711 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 261 113
TAY Käyttäytymisen muutoksen prosessit: Psykososiaaliset muutosmekanismit hyvinvoinnin lisäämistä tavoittelevissa interventioissa 285283 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2017 173 361

Jauhola, Marjaana HY Sukupuolittunut poliittinen väkivalta ja kaupunkien katastrofien jälkeinen jälleenrakennus 286013 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Kilpeläinen, Pekka UEF Traumaattisen kulttuurisen alitajunnan kertomuksia: muistin, tilan ja liikkuvuuden intersektionaalisia luentoja afrikkalaisamerikkalaisessa nykykirjallisuudessa 288185 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Knuuttila, Tarja Tellervo HY Ymmärrystä insinööritieteiden keinoin? Mallintaminen, kokeellinen toiminta ja rakentaminen synteettisessä biologiassa 290079 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Koski, Kaisu TAU Videoskenaariot lääketieteen opetuksessa: Moniäänisyys ja epälineaarisuus audiovisuaalisissa lääkäri-potilasnarratiiveissa 326537 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 160 320
TAY Videoskenaariot lääketieteen opetuksessa: Moniäänisyys ja epälineaarisuus audiovisuaalisissa lääkäri-potilasnarratiiveissa 285118 24.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 274 150

Kullaa, Rinna Elina JY Liitoutumattomuudeen alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945-1989. 287073 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2016 87 306
TAU Liitoutumattomuudeen alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945-1989. 326539 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 151 688
TAY Liitoutumattomuudeen alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945-1989. 311996 24.04.2015 01.09.2016 - 31.12.2018 195 423

Lehtonen, Minna ÅA Kaksikielisyys ja toiminnanohjaus 288880 24.04.2015 01.09.2015 - 31.07.2018 240 029

Leino-Sandberg, Päivi UEF Välttämätön paha - oikeus, valta ja institutionaalinen politiikka Euroopan unionissa 307542 24.04.2015 01.08.2016 - 31.08.2020 356 606

Meskus, Mianna HY Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM) 286114 24.04.2015 01.12.2015 - 30.04.2018 207 792
TAU Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM) 326544 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 155 809
TAY Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM) 319934 24.04.2015 01.05.2018 - 31.12.2018 48 990

Olkkonen, Maria HY Miten havaintoedustukset muodostuvat: värihavainnon hermostollisten ja laskennallisten mekanismien tutkimus probabilistisessa viitekehyksessä. 287506 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Rastas, Anna TAU Muuttuvat diasporat ja kansat. Tutkimus tavoista esittää afrikkalaisten diasporayhteisöjä ja kulttuureita museoissa ja näyttelyissä eri maissa 326548 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 149 334
TAY Muuttuvat diasporat ja kansat. Tutkimus tavoista esittää afrikkalaisten diasporayhteisöjä ja kulttuureita museoissa ja näyttelyissä eri maissa 286195 24.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 285 152

Salmi, Anna-Kaisa OY Ympäristösuhteen muutos koloniaalisessa kohtaamisessa 285774 24.04.2015 01.09.2015 - 13.03.2021 434 485

Schröder, Stefan HY Ristiretkien historiaksi tekeminen: Historiankirjoittamisen strategiat ja menneisyyden funktiot myöhäiskeskiajalla 287113 24.04.2015 01.09.2015 - 31.10.2020 434 485

Silvanto, Juha HY Työmuistin subjektiivinen kokemus ja metakognitio 285264 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Tammelin, Mia JY Aika on rahaa? Perheen rytmit, aikaneuvottelut, koordinointi ja teknologia. 287678 24.04.2015 01.09.2015 - 30.04.2018 223 241
TAU Aika on rahaa? Perheen rytmit, aikaneuvottelut, koordinointi ja teknologia. 326550 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 171 702
TAY Aika on rahaa? Perheen rytmit, aikaneuvottelut, koordinointi ja teknologia. 319935 24.04.2015 01.05.2018 - 31.12.2018 39 557

Toivo, Raisa TAU Katolinen reformaatio luterilaisessa Suomessa (1550-1700) 326553 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 149 334
TAY Katolinen reformaatio luterilaisessa Suomessa (1550-1700) 285358 24.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 285 163

Zerni, Mikko VY Yksittäisten vastuullisten tilintarkastajien kognitiivisten kykyjen, taitojen ja taloudellisten insentiivien vaikutukset tilintarkastuksen laatuun 290994 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.