Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Ainiala, Terhi HY Suomalais-ugrilaiset henkilönnimisysteemit: esihistoriallisen nimenannon rekonstruointi 286129 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 486 110

Assmuth, Laura Helena UEF Liikkuvuuden eriarvoisuus: ylirajaisten perheiden sidokset ja yhteenkuuluvuus pohjoismaisessa muuttoliikekontekstissa 288552 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 599 261

Eteläpelto, Anneli JY Tunteet toimijuutta edistävässä työssä oppimisessa (REAL) 288925 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Grönlund, Kimmo ÅA Vägar till politiskt förtroende / Konsortio: CONTRE 289439 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 349 868

Haddington, Pentti OY iTask: Vuorovaikutuksellinen moniajo ja sen kielelliset ja keholliset piirteet 287219 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 600 000

Hakkarainen, Kai P J HY Tietotyön, yhteisöllisen suunnittelun, yhteisopettajuuden ja yhteissäätelyn laboratorio - Co4 Lab 286837 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Hatavara, Mari TAU Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä / Konsortio: LILI 326565 05.06.2015 01.01.2019 - 31.08.2019 81 062
TAY Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä / Konsortio: LILI 285144 05.06.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 268 938

Heiskanen, Eva HY Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (Tripod) / Konsortio: TRIPOD 290288 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 250 002

Hotulainen, Risto HY Suomalaisnuoret koulutuksen siirtymävaiheissa: laaja kohorttiseuranta oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin kehittymisestä yksilö-, luokka- ja koulutasolla / Konsortio: RELE 288208 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 384 855

Huumo, Tuomas TY Ajan ja tavan konstruointi / Konsortio: COMET 285739 05.06.2015 01.09.2015 - 31.07.2020 346 494

Huvila, Isto ÅA Hälsoinformationsbeteende i e-hälsokontext : inverkan av en negligerad element i framgångsrik implementering av konsumentinriktade hälsoteknologier för äldre vuxna 287084 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 562 562

Hyysalo, Sampsa AALTO Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (TRIPOD) / Konsortio: TRIPOD 288402 05.06.2015 01.09.2015 - 22.09.2019 309 337

Härkönen, Juho TY Elämänkokemukset, ylisukupolviset prosessit ja lasten hyvinvointi ja kehitys 287908 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 600 000

Häyrynen, Simo UEF Kestävyyssiirtymän etulinjassa. Kestävyyspolitiikan kulttuurinen omaksuminen pohjoisissa periferioissa 286733 05.06.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 514 259

Joas, Marko ÅA Flernivåreglering av Östersjöområdet (BaltReg) 290331 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 457 596

Jokinen, Kimmo JY Päivittäinen elämä transitioissa, lapset moninaisissa perhemuodoissa (DALFA) 287240 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 579 625

Juvonen, Tuula TAU Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa 326571 05.06.2015 01.01.2019 - 31.03.2020 124 994
TAY Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa 287983 05.06.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 431 658

Karivieri, Arja TAU Eriytynyt vai integroitunut? - Elämä ja kuolema Ostian satamakaupungissa 300 e.Kr.-700 j.Kr. 326572 05.06.2015 01.01.2019 - 31.08.2019 113 504
TAY Eriytynyt vai integroitunut? - Elämä ja kuolema Ostian satamakaupungissa 300 e.Kr.-700 j.Kr. 289149 05.06.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 457 124

Keisanen, Tiina OY Sosiaalinen toiminta luontoympäristöissä: liike, vuorovaikutus ja toimintakäytänteiden haltuun ottaminen 285393 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Keskinen, Mikko Olavi JY Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä / Konsortio: LILI 285490 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 350 000

Kopsakangas-Savolainen, Maria SYKE Sääntely ja dynaaminen hinnoittelu joustavassa energiasysteemissä / Konsortio: REDYFLEX 285944 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 214 328

Kuisma, E Markku S HY Apua, liiketoimintaa vai merirosvousta? Laivahylkyjen pelastustoiminta varhaismodernin yrittämisenmuotona 1700-luvun Suomenlahdella 287029 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Kunelius, Risto TAU Medioituminen ja päätöksenteko. Tutkimus median vallasta talouden ja ympäristön politiikkaverkostoissa 326620 05.06.2015 01.01.2019 - 31.12.2019 120 232
TAY Medioituminen ja päätöksenteko. Tutkimus median vallasta talouden ja ympäristön politiikkaverkostoissa 285734 05.06.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 479 768

Laasonen, Marja HYKS Helsingin pitkittäinen SLI-tutkimus (HelSLI) 288435 05.06.2015 01.01.2016 - 31.12.2020 600 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Lehtonen, Tuomas SKS Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa 288119 05.06.2015 01.09.2015 - 28.02.2020 600 000

Leino, Jaakko HY Ajallinen liike ja liikkumisen tapa / Konsortio: COMET 287721 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 353 500

Leiwo, Y Martti P HY Kirjurit työssä: Kielitiedon välittäminen ja kirjurikäytännöt kreikkalais-roomalaisessa antiikissa 287386 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 599 960

Lyytikäinen, Pirjo R HY Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä / Konsortio: LILI 286323 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 350 000

Marttunen, Miika JY Argumentoiva, tutkiva oppiminen internetissä akateemisten tietotyövalmiuksien rakentamisessa / Konsortio: ARONI 285817 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 350 000

Matthies, Aila-Leena JY SOSIAALITYÖN JA TOIMEENTULOJÄRJESTELMIEN KONTRIBUUTIO YHTEISKUNTIEN EKOSOSIAALISEEN MUUTOKSEEN 285868 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 599 961

Nilsson Hakkala, Katariina ETLA Effekter av internationell handel och ekonomisk integration på individer och företag 316693 05.06.2015 01.09.2017 - 31.08.2019 234 815
VATT Effekter av internationell handel och ekonomisk integration på individer och företag 288923 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2017 365 185

Nokia, Miriam JY Ajallisen tiedon edustus hippokampuksessa 286384 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 599 793

Nynäs, Peter ÅA Unga vuxna och religion i ett globalt perspektiv - en metodologi för studier av samtida tvärkulturella variationer 288730 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Pesonen, Anu-Katriina HY Kehityksellinen ja kokeellinen näkökulma unen säätelyyn nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa 287174 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Primmer, Eeva SYKE Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (Tripod) / Konsortio: TRIPOD 288796 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 214 518

Prozorov, Sergei HY Biopolitiikka ja Demokratia Globaalissa Hallinnassa 285830 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 507 322
JY Biopolitiikka ja Demokratia Globaalissa Hallinnassa 325436 05.06.2015 01.09.2018 - 31.08.2019 90 698

Rimpelä, Arja TAU Suomalaisnuoret koulutuksen siirtymävaiheissa: laaja kohorttiseuranta oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin kehittymisestä yksilö-, luokka- ja koulutasolla / Konsortio: RELE 326643 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 116 072
TAY Suomalaisnuoret koulutuksen siirtymävaiheissa: laaja kohorttiseuranta oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin kehittymisestä yksilö-, luokka- ja koulutasolla / Konsortio: RELE 288774 05.06.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 198 384

Ronkainen, Jussi Kasperi XAMK Kansalaisuuden konstellaatiot - Nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylirajaisina toimijoina 286517 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Salmenniemi, Suvi TY Terapeuttisen jäljillä: Etnografinen tutkimus hyvinvoinnista, politiikasta ja eriarvoisuudesta 289004 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 526 521

Sandu, Gabriel HY Riippuvuus ja riippumattomuus logiikassa. Perusteet ja filosofinen merkitys 286991 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 554 890

Santtila, Pekka ÅA Pedofiilisen kohdehäiriön hoito transkraniaalisella tasavirtastimulaatiolla ja tarkkaavuushäiriön modifioinnilla 287800 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 450 000

Sormunen, Eero TAU Argumentoiva tutkiva verkko-opiskelu akateemisten tietotyövalmiuksien rakentamisessa / Konsortio: ARONI 326652 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 82 306
TAY Argumentoiva tutkiva verkko-opiskelu akateemisten tietotyövalmiuksien rakentamisessa / Konsortio: ARONI 285638 05.06.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 267 694

Svento, Rauli OY Sääntely ja dynaaminen hinnoittelu joustavassa energiasysteemissä / Konsortio: REDYFLEX 288957 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 204 038

Terviö, Marko AALTO Sosioekonomisen aseman periytyminen Pohjoismaissa: milloin, miten ja miksi 289724 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Toom, Auli-M H HY Argumentoiva, tutkiva oppiminen internetissä akateemisten tietotyövalmiuksien rakentamisessa / Konsortio: ARONI 285806 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 349 990

Torstila, Sami AALTO Kuinka rationaalisia sijoittajat oikein ovat laboratorio- ja kenttäaineiston perusteella? 289680 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 574 684

Valve, Helena SYKE Aineen ontologia: ravinnekierrätys, pilaantumisen torjunta ja muuttuva lannoitetalous (QUMARE) / Konsortio: QUMARE 286368 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 277 029

Viiri, Jouni JY Opettajien argumentoinnin orkestrointi fysiikan ja matematiikan oppitunneilla 286576 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Westerlund, Heidi UNIART Globaaleja visioita verkostoitumalla: Interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimus Suomessa, Israelissa ja Nepalissa 286162 05.06.2015 01.09.2015 - 15.07.2020 600 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Whalen, John AALTO Yhteissuunnittelu käytännön työnä: arkipäiväinen ja strateginen organisointi nykypäivän yhteissuunnitteluprosesseissa 289520 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 600 000

Åkerman, Maria UEF Aineen ontologia: ravinnekierrätys, pilaantumisen torjunta ja muuttuva lannoitetalous (QUMARE) / Konsortio: QUMARE 287972 05.06.2015 01.09.2015 - 31.08.2019 223 992

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.