Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Bos, Nick HY Terveydenhoito yhteiskuntahyönteisillä 289731 11.05.2015 01.09.2015 - 31.05.2016 80 443

Cameron, Erin HY Makrohajottajien levinneisyysaluemuutokset ja seuraukset maanpinnan ylä- ja alapuolisten prosessien vuorovaikutussuhteille 285882 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 289 813

DeFaveri, Jacquelin HY Geeneistä kelpoisuuteen: tutkimuksia jatketun-ilmiasun ekologisesta genetiikasta 286889 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 335 997

Durian, Guido TY Solunsisäiset rasvapisarat kasvien puolustusvasteiden säätelyssä 289687 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 238 088

Härkönen, Laura OY Kalastuksen ekologiset ja evolutiiviset vaikutukset 287700 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 278 459

Kainulainen, Veera HY Bakteerit suoliston tulehdustilojen vähentäjinä - uusien kantojen eristys ja niiden molekulaariset mekanismit 285632 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 278 142

Korhonen, Lauri UEF Laserkeilaus kasvillisuuden globaalin satelliittiseurannan tukena 288142 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2016 79 240

Kujala, Katharina OY Arseenin ja antimonin mikrobiologia kaivosvesien puhdistuskenttinä käytetyillä luonnonsoilla 287397 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 257 070

Rissanen, Antti TTY MAMO-F - prosessin merkitys globaalissa hiilen kierrossa 286642 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 294 821

Rytkönen, Kalle TY Uusien geeninsäätelyverkostojen muodostuminen nisäkkäiden raskauden evoluutiossa 287773 11.05.2015 01.09.2015 - 11.04.2016 63 321

Sustar, Vid TY Solukalvon domeenien ja rasvahappojen rooli B-solureseptorin rakenteessa ja aktivaatiossa 286712 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 258 380

Takala, Heikki HY Fytokromin toimintaan perustuvat optogeneettiset työkalut 285461 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 285 598

Toivonen, Raine TY Paksusuolen lamina proprian dendriittisolut ja niiden osuus perifeerisen toleranssin murtumisessa ja autoimmuunitaudin synnyssä 285503 11.05.2015 01.09.2015 - 31.08.2018 271 042

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.