Suomen Akatemia Tiedot 21.02.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Domanskyi, Andrii HY Hermosoluja suojaavat mikroRNAt, kasvutekijät ja ER-stressi aikuisessa dopamiinihermosolussa: merkitys Parkinsonin taudille 287843 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Larmola, Tuula LUKE Typpilaskeuman vaikutus soiden hiilen ja ravinteiden kiertoon: kasvi-mykorritsavuorovaikutuksen merkitys 286731 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Nymark, Soile TTY Ionikanavien merkitys verkkokalvon pigmenttiepiteelin toiminnassa ja näköaistin ylläpidossa 287287 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Paavilainen, Ville HY Proteiinien biogeneesin säätely translokaatiotasolla 289737 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Pihlatie, Mari HY Puiden metaanipäästöjen, metaanin tuoton ja kuljetuksen vuodenaikaisvaihtelu boreaalisessa metsässä 288494 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Porcar-Castell, Albert HY Klorofyllifluoresenssista fotosynteesiin: toiminnallinen yhteys ja skaalautuminen (FLUO-SYNTHESIS) 288039 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Pyhäjärvi, Tanja OY Haploidin valinnan evolutionääriset seuraukset paljassiemenisillä kasveilla 287431 23.04.2015 01.09.2015 - 31.10.2020 434 485

Ramula, Satu TY Populaatioiden keinot reagoida ympäristön vaihteluun: demografinen lähestymistapa 285746 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Ruokolainen, Lasse HY Opportunististen ympäristöpatogeenien dynamiikka, ekologia ja syntyminen 286405 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Ruuskanen, Suvi TY Maternaaliset kilpirauhashormonit linnuilla: ekologia, evoluutio ja ympäristönmuutoksen vaikutukset 286278 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Vehniäinen, Eeva-Riikka JY Omiikat ja kuvantaminen ekotoksikologisten mekanismien tunnistamisessa - esimerkkinä PAH-yhdisteiden aiheuttama kehitystoksisuus 285296 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Venkatesan, Rajaram OY Rasvahappojen beta-oksidaatioreitin kolmitoiminenentsyymi (TFE): Rakenne, alayksikköjen järjestäyminen , sekä substraattikanavointi ja -spesifisyys 289024 23.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Vähärautio, Anna HY Paksusuolensyövän transkriptionaalinen säätely yksittäisten solujen tasolla 289059 23.04.2015 01.09.2015 - 19.06.2021 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.