Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori BY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Cheng, Fang ÅA Vimentiini - yhdistävä tekijä haavan paranemissa ja syövän synnyssä 279001 10.04.2014 01.09.2014 - 31.07.2018 224 545

Gollan, Peter TY Tylakoidikalvoston lumenin proteiinikoostumuksen dynaaminen säätely 278226 10.04.2014 01.09.2014 - 31.10.2017 223 709

Gordon, Swanne JY Polymorfia ja positiivinen frekvenssistä riippuvuus: kuinka luonnonvalinta ja seksuaalivalinta yhdessä selittävät värivaihtelua aposemattisilla lajeilla 277111 10.04.2014 01.09.2014 - 30.06.2018 242 675

Huttunen, Suvi SYKE Viljelykäytäntöjen muutos ja kestävä maatalous 277896 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 246 144

Jäntti, Helena UEF Dissimilatorinen nitraatin pelkistys ammoniumiksi (DNRA) - sisäisen typpikuormituksen aiheuttaja hypoksisissa rannikkovesissä 275127 10.04.2014 01.09.2014 - 31.10.2018 262 168

Kronholm, Ilkka JY Fenotyyppisen plastisuuden epigeneettinen perusta ja merkitys evoluutiossa 274769 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 248 785

Kulmala, Liisa HY Ilmaston vaikutus pintakasvillisuuden hiilensidontaan ja sidotun hiilen kohtaloon boreaalissa mäntymetsissä 277623 10.04.2014 01.09.2014 - 28.02.2018 266 140

Leppälä, Johanna HY Lisääntymisisolaation kehittymiseen vaikuttavat voimat idänpitkäpalolla (Arabidopsis lyrata) 276102 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 293 800

Lienemann, Michael VTT OY Mikrobisähkösynteesin ja siihen liittyvän elektronisiirron optimointi 277121 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 264 451

Nevzorov, Ilja HY Tuman myosiinin 1C:n toiminta ja molekulaariset vuorovaikutukset 278573 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 242 277

Pakanen, Veli-Matti OY Levittäytymisen syyt ja niiden seuraukset yksilön ja populaation tasoilla 278759 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 252 018

Peltomaa, Elina HY Miksotrofian todellinen merkitys akvaattisissa ympäristöissä (pienoismalli) 276268 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 305 211

Pietilä, Maija K HY Virusten monistumisen aiheuttamien kalvorakennemuutosten toiminnallinen analyysi 274748 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 290 175

Ruskamo, Salla OY Myeliinin integraalisten kalvoproteiinien rakenne ja järjestäytyminen 275225 10.04.2014 01.09.2014 - 31.05.2018 250 373

Vesala, Laura TAY Forkhead -transkriptiotekijöiden merkitys soluvälitteisessä immuunivasteessa Drosophila-mallia käyttäen 276360 10.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 253 645

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.