Suomen Akatemia Tiedot 19.10.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori TT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Bimbo, Luis M HY FunDendriDel (Funktionalisoidut dendrimeerisomit lääkeannostelussa) 276377 04.06.2014 01.09.2014 - 31.12.2016 193 027

Ekolle Ndode Ekane, Xavier UEF Aivovamman aiheuttama T-soluinvaasio aivoihin - mekanismit, vaikutus epileptogeneesiin ja terapeuttinen potentiaali yleisessä aivovammamallissa 276123 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 280 000

Forma, Leena TAY Ikä ja kuoleman läheisyys vanhojen ihmisten sairaalan ja pitkäaikaishoidon käytön ja kustannusten määrittäjinä vuodesta 1998 vuoteen 2013 276189 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 257 493

Korhonen, Juha T HY Verihiutaleiden merkitys iskemia-reperfuusiovaurion aiheuttamassa akuutissa keuhkovauriossa 277493 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 280 000

Küblbeck, Jenni UEF Selektiiviset tumareseptori CAR:n ligandit sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden tutkimuksessa ja hoidossa. 275326 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 280 000

Latvala, Antti HY Kognitiiviset kyvyt ja päihdehäiriöt: Välittävien mekanismien tutkimus kvasikokeellisilla menetelmillä 277209 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 280 000

Pahkala, Katja TY Sydän- ja verisuonisairauksien primordiaalipreventio - Lapsuudessa alkaneet ainutlaatuiset pitkittäistutkimukset 275595 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 221 948

Pfisterer, Simon HY Lipididropletteihin liittyvien proteiinien tunnistaminen makrofagien kolesterolin varastoitumisessa 275964 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 280 000

Richter, Uwe HY Molekyylitason mekanismi jolla mitokondrioiden translaatiostressi estää solujen proliferaation. 275788 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 280 000

Sahu, Biswajyoti HY Normaalien solujen uudelleenohjelmointi kudosspesifisiksi syöpäsoluiksi tiettyjä syöpägeenejä ilmentämällä 274555 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 280 000

Strandin, Tomas HY Myyräkuumeen verisuonipatologia 275597 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 260 570

Tarkkonen, Kati TY Ebf1:n rooli luun aineenvaihdunnassa: soluautonomiset vaikutukset ja toimintamekanismit 275001 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 249 499

Verma, Bhupendra HY Ihmissairaudet U12-tyypin silmukointikoneistossa: mekanistinen analyysi 278798 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 276 736

Voutilainen, Merja HY CDNF ja MANF amyotrofisen lateraaliskleroosin geneettisissä malleissa 277910 04.06.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 269 723

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.