Suomen Akatemia Tiedot 21.02.2019
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija TT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Greco, Dario HY EFFECT OF NANOMATERIALS ON THE RESPIRATORY SYSTEM: AN INTEGRATIVE GENOMIC APPROACH. 307120 14.05.2014 01.05.2016 - 30.04.2017 86 938
TAY EFFECT OF NANOMATERIALS ON THE RESPIRATORY SYSTEM: AN INTEGRATIVE GENOMIC APPROACH. 314261 14.05.2014 01.05.2017 - 31.08.2019 217 588
TTL EFFECT OF NANOMATERIALS ON THE RESPIRATORY SYSTEM: AN INTEGRATIVE GENOMIC APPROACH. 275151 14.05.2014 01.01.2015 - 30.04.2016 100 993

Hulmi, Juha JY Riittävä lihasmassa ja aerobinen kunto eliniän pidentäjinä lihaskadossa 275922 14.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Kilpivaara, Outi HY Myeloproliferatiivisten ja muiden myeloidisten kasvainten molekyyligenetiikkaa ja -biologiaa 274474 14.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Rantamäki, Tomi HY Isofluraanin masennuslääkevaikutusten tutkimus 276333 14.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Rilla, Kirsi UEF Hyaluronaani-peitteiset mikrovesikkelit potentiaalisina syövän biomerkkiaineina 276426 14.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Rysä, Jaana UEF Uusien lääkekohteiden ja diagnostisten menetelmien kehittäminen aorttaläpän ahtaumaan 276747 14.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Sierra Lopez, Alejandra UEF Uudet mikrorakennetta kuvaavat magneettikuvausmenetelmät - kehitys ja validaatio päävamman jälkeisen epilepsian biomarkkerina 275453 14.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Tammela, Päivi HY Biosensoriavusteinen tehoseulonta sekä metaboliitti- ja transkriptioprofilointiin perustuva vaikutusmekanismin identifiointi uusien antimikrobisten yhdisteiden kehitysprosessissa Gram-negatiivisia bakteereita vastaan 277001 14.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Wei, Gonghong OY Charting gene regulatory networks for interpreting risk SNPs in prostate cancer 279760 14.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.